Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2022 17.20
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi ja antoi eduskunnalle selonteon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 15.12.2022. Suunnitelma kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan ja sopeudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.

Sopeutumissuunnitelmalla vahvistetaan ilmastoriskien hallintaa ja yhteiskunnan ilmastonkestävyyttä. Suunnitelma sisältää tavoitteet ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi sekä politiikkatoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

”Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset näkyvät myös meillä Suomessa. Suunnitelman visio, hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa, ja sitä kohti vievät tavoitteet ja toimet vastaavat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Haluan kiittää kaikkia valmistelutyöhön osallistuneita hyvästä yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa suunnitelman toteutukseen”, toteaa valmistelutyötä johtaneen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Suunnitelman tavoitteet on jaoteltu teemoihin, jotka liittyvät muun muassa kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen, ruoka- ja ravitsemusturvaan, infrastruktuuriin ja rakennettuun ympäristöön, luonnonvaroihin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä kulttuuriperintöön ja -ympäristöön. Suunnitelmaan sisältyy myös kuivuusriskien hallintaa ja helteiden terveyshaittoihin varautumista vahvistavia tavoitteita ja toimia. Iso osa tavoitteista ja toimista on kansallisesti poikkileikkaavia, sillä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen edellyttää toimia kaikilta sektoreilta.

Suunnitelma kattaa myös kansainvälisen yhteistyön sekä alue- ja kuntatason sopeutumisen vahvistamisen. Lisäksi suunnitelma sisältää useita poikkileikkaavia toimia, kuten tietopohjan ja sen hyödyntämisen vahvistamista, viestintää ja vuorovaikutusta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurannan kehittämistä.

Suunnitelma tehty yhteistyössä ja vuorovaikutusta hyödyntäen

Suunnitelma on osa ilmastolain mukaista kansallista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää ja se edistää osaltaan Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä eurooppalaisen ilmastolain kansallista toimeenpanoa. Eduskunta ottaa kantaa kansalliseen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaan. 

Suunnitelma on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla, laajassa yhteistyössä yhdeksän ministeriön yhteistyönä. Työtä tuki tutkimuslaitosten ja virastojen asiantuntijoista muodostettu asiantuntijasihteeristö. Valmistelussa on hyödynnetty laajaa vuorovaikutusta tutkijayhteisön sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Suunnitelmaehdotus oli lausunnoilla 14.9.-14.10.2022. Saatuja lausuntoja hyödynnettiin merkittävästi suunnitelman viimeistelyssä. Lausuntoyhteenveto, suunnitelman taustaselvitykset ja muut keskeiset valmisteluaineistot julkaistaan alkuvuodesta 2023 maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla. 

Suunnitelman toimeenpano alkaa vuoden 2023 alussa. Myös toimeenpanossa laaja yhteistyö on avainasemassa, jotta tavoitteet saavutetaan. 

Selontekoehdotus 

Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Kirsi Mäkinen (20.-22.12.)
neuvotteleva virkamies
p. 0295 162 104

Karoliina Pilli-Sihvola (15.-19.12.)
erityisasiantuntija
p. 0295 162 100

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi