Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi pohjoisen tuen muutosesityksen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2008 8.21
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Euroopan komissiolle tehtävän Suomen pohjoista tukea koskevan muutosesityksen. Esitys on valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) kansallisen tuen neuvottelijoiden 10.6.2008 saavuttaman yhteisen näkemyksen mukainen. Suomen tavoitteena on saada komission kanssa neuvottelutulos alkusyksyn aikana. Uudistetun pohjoisen tuen järjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alussa.

Esityksen lähtökohtana on kehittää pohjoisen tuen tukijärjestelmää siten, että sen avulla voidaan jatkossakin varmistaa maatalouden tuotantoedellytysten säilyminen muuttuneessa toimintaympäristössä. Järjestelmän hallinnointia pyritään yksinkertaistamaan ryhmittelemällä tukea saavat tuotantosuunnat suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja tarkastelemalla yksikkötukia pohjoisen tuen alueen maksimikeskiarvoina alueittaisten yksikkötuen enimmäismäärien sijasta.

Sika- ja siipikarjatalouden tuet ehdotetaan pääosin irrotettavaksi tuotannosta samoin perustein kuin tukialueilla A ja B on jo päätetty tehdä. Tuotantosidonnaisen tuen enimmäismääräksi ehdotetaan 15,33 milj. euroa. Tuotannosta irrotettu tuki perustuu viitemäärään, joka muodostetaan pääsääntöisesti vuoden 2007 pohjoisen tuen maksun perusteena olleen eläinyksikkömäärän perusteella. Viitemäärän muutos- ja korotusperusteet olisivat lähtökohtaisesti samat kuin Etelä-Suomessa. Rakennemuutoskorvaus on myös tarkoitus ottaa käyttöön pohjoisen tuen alueella.

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön tilakohtaisten maitokiintiöiden tasausjärjestelmä, jossa tilakohtaisten maitokiintiöiden alitukset ja ylitykset voitaisiin tasata pohjoisen tuen rajoitteiden rajoissa. Käyttämätön osa tilakohtaisista maitokiintiöistä voitaisiin kiintiökauden jälkeen tehtävän tasauslaskennan perusteella lukea oman kiintiönsä ylittäneiden tilojen hyväksi. Pohjoinen tuki voitaisiin maksaa tasauksen jälkeen tilan laskennalliselle kiintiömäärälle.

Nuoren viljelijän aloitustukea ehdotetaan korotettavaksi 15 000 eurolla. Korotus maksettaisiin korkotukena, ja se tulisi käyttää maatilan tai maatalousirtaimiston hankintaan. Lisäksi ehdotetaan, että usean viljelijän yhteishankkeissa investointituen enimmäismäärää koskevat rajat olisivat yleisiä valtiontukisääntöjä korkeammat. Tuen enimmäismäärä olisi miljoona euroa silloin, kun on kyse hankkeesta, jossa on mukana kolme yrittäjää tai yrityksessä on vähintään kolme tukikelpoista osakasta tai jäsentä. Vastaavasti raja olisi 750 000 euroa, kun on kyse kahden yrityksen tai osakkaan hankkeesta.

Liittymissopimuksen artiklan 142 nojalla Suomella on lupa myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi, että pohjoisen tuen alueella pidetään yllä alueelle perinteistä maataloutta. Pohjoista tukea on maksettu koko EU-jäsenyyden ajan Keski- ja Pohjois-Suomessa (tukialueet C1-C4).

Vuonna 2008 pohjoista tukea arvioidaan maksettavan yhteensä hieman alle 35 000 tuensaajalle. Vuoden 2008 tuotannolle tukea arvioidaan maksettavan 329,7 miljoonaa euroa, mistä kotieläintalouden tukien osuus on 78 %. Tuesta noin 48 % maksetaan maidon tuotantotukena ja 18 % erimuotoisina naudanlihantuotannon tukina. Pohjoisen tuen alueella sijaitsee noin 53 % Suomen viljelyksessä olevasta peltoalasta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, p. (09) 1605 2657, 040 733 6225