Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvosto vahvisti lopullisen uuden Metsähallituksen avaavan taseen

Maa- ja metsätalousministeriö
28.10.2016 16.15
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti tänään päätöksellään uuden metsähallituslain (243/2016) mukaisen lopullisen Metsähallituksen avaavan taseen 15.4.2016. Päätös perustui vuoden 2016 talousarvioon ja lisätalousarvioon, Metsähallituksen tilinpäätökseen 14.5.2016 ja tilintarkastajan lausuntoihin Metsähallituksen omaisuudesta ja niiden arvosta. Päätös vahvistaa käytännössä 14.4.2016 tehdyn valtioneuvoston päätöksen alustavasta avaavasta taseesta. Päätöksellä siirretään Metsähallituksen hallintaan 4 002,9 miljoonan euron arvoinen omaisuus.

Peruspääomaksi siirretään liikelaitokseen sijoitettua voiton tuloutuksen perusteena olevaa pääomaa. Peruspääoma on taloudellisesti hyödynnettävissä ja sille asetetaan tuottovaade.  Peruspääoma on kirjattu metsähallituslain voimaantulopäivän käypään arvoon 2 601,5 miljoonaan euroon. Peruspääomaan kuluu tuottovaateen alainen maa- ja vesiomaisuus pinta-alaltaan 5,6 miljoonaa hehtaaria. Tästä alueesta  varsinaiset metsätalousalueet muodostavat 4,9 miljoonaa hehtaaria. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia osittain tai kokonaan talouskäytön ulkopuolella on 0,5 miljoonaa hehtaaria. Lisäksi pinta-alaan kuuluvat loma- ja matkailualueet ja taajama- ja teollisuustoimintojen alueita.
Avaavassa taseessa 15.4.2016 ovat mukana kaikki metsätalouteen liittyvät varat ja velat. Metsätalouden yhtiöittäminen - osakepääoman korotus apporttia vastaan - tehtiin avaavan taseen laatimisen jälkeen.

Metsähallituksen muuhun omaan pääomaan ei kohdistu tuottovaadetta. Muuhun omaan pääomaan kirjataan julkisia hallintotehtäviä varten tarkoitettu omaisuus kirjanpitoarvoltaan 963,7 miljoonaa euroa ja pinta-alaltaan 4,4 miljoonaa hehtaaria. Alueisiin kuuluvat kansallis- ja luonnonpuistot sekä muita suojelualueita, erämaa-alueet ja virkistysmetsiä.

Muuhun omaan pääomaan kirjataan myös lainsäädäntömuutoksen myötä syntynyt uusi liiketoiminnan tase-erä, johon ei kohdistu tuottovaadetta.  Tase-erään siirretään aiemmin julkisten hallintotehtävien hallinnassa olleet luontaistalousalueet arvoltaan 5,4 miljoonaa euroa ja 360 773 hehtaaria sekä suojelualueiden ulkopuoliset yleiset vesialueet arvoltaan 219,4 miljoonaa euroa ja pinta-alaltaan 2,2 miljoonaa hehtaaria.

Peruspääomassa ja julkisten hallintotehtävien hallintaan tulevassa muussa omassa pääomassa on huomioitu soidensuojelun täydennyksenä 14 992 hehtaarin varaaminen lakisääteisten suojelualueiden perustamista varten, arvoltaan 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi valtioneuvosto totesi Metsähallituksen omalla päätöksellä suojeluun tulevat peruspääomaan kuuluvat alueet pinta-alaltaan 15 444 hehtaaria.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Ville Schildt, ville.schildt(at)mmm.fi, p. 0295 162 190
metsäneuvos Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 444