Hyppää sisältöön
Media

Vesi on perusedellytys ruuan tuotannolle ja luonnonvarojen kestävälle käytölle – uusi strategia tähtää vesiturvallisen maailman luomiseen

Julkaisuajankohta 22.8.2018 14.41
Uutinen
@Pixabay

Finnish Water Way on Suomen uusi strategia vesiturvallisen maailman luomiseen vuoteen 2030 mennessä. Strategian kolme painopistettä ovat kestävä kehitys ja vesi, ihminen ja vesi sekä rauha ja vesi. Useat uuden strategian tavoitteista ja keinoista kytkeytyvät ruokaturvaan ja kestävään luonnonvaratalouteen.

Vuonna 2009 laaditun edellisen strategian korvaava uusi vesistrategia ohjaa Suomen vesialan kansainvälisiä tavoitteita ja toimia ja edistää samalla osaltaan YK:n agenda 2030 -ohjelman vesitavoitteen toteutumista. Vesivarojen hyvä hallinta on osa ratkaisua lähes kaikissa maailman isoissa ongelmissa kuten nälänhädässä, luonnonvarojen ylikulutuksessa, ympäristön pilaamisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

–Kestävä kehitys on mahdollista vain, jos vesivaroihin ja niiden käyttöön liittyvät riskit hallitaan. Uusi, laajassa yhteistyössä päivitetty strategia ohjaa meitä jatkamaan johdonmukaista työtämme veteen liittyvien maapallon haasteiden ratkaisemisessa, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Puhtaan veden ja siihen liittyvien ratkaisujen suuri kysyntä luo mahdollisuuksia myös vesiosaamisen viennille ja vesialan kansainväliselle liiketoiminnalle esimerkiksi vettä säästävien ja kierrättävien ratkaisujen sekä älykkään vesivarojen hallinnan aikaansaamiseksi.

Vesistrategia on laadittu viiden ministeriön – maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja ympäristöministeriö – ja muiden sidosryhmien, kuten tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan, yhteistyönä. Ministeriöiden valmistelua tukivat erityisesti Aalto-yliopisto ja Suomen vesifoorumi ry.

Strategian tueksi tullaan laatimaan hallituskausittain päivitettävä toimintasuunnitelma, joka ohjaa kansallisia resursseja ja strategian toimeenpanoa käytännössä.

Finnish Water Way – Suomen vesialan kansainvälinen strategia (ulkoministeriö)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910
kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen, p. 029 516 2086
neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, p. 029 516 2390
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi