Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Viimeisestä kylvöpäivästä voi sääolosuhteiden vuoksi poiketa

Maa- ja metsätalousministeriö
4.2.2016 14.05
Tiedote

Hallitus on päättänyt lisätä maataloustukien täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin mahdollisuuden poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi poiketa viimeisestä kylvöpäivästä, joka on 30.6. Asetusmuutos astuu voimaan 9.2.2016.

Poikkeuksellinen sääolosuhde on kyseessä silloin, jos pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen. Tarve tälle muutokselle ilmeni kesällä 2015, jolloin oli erittäin sateista, eivätkä viljelijät saaneet kylvettyä kaikkia peltojaan kesäkuun loppuun mennessä.

Asetukseen kirjattiin myös vaatimus riittävän kylvösiemenmäärän käytöstä ja rikkakasvien leviämisen estämisestä. Tämä selkeyttää asetustekstiä, koska jo aiemmin vaatimuksena on ollut tasaisen kasvuston aikaansaaminen, kasvinsuojelusta huolehtiminen ja pyrkimys korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen.

Ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavan lohkon pientareelle on kylvettävä nurmikasvillisuus, jos pientareella ei sitä aiemmin ole ollut. Tavoitteena on edistää vesiensuojelua vähentämällä ravinteiden huuhtoutumista raiviolohkoilta vesistöihin.

Lisäksi täsmennettiin hoidetun viljelemättömän pellon kasvipeitteisyyttä koskevaa säännöstä ja lisättiin kyssäkaali ja nauris kasveihin, joilta ei vaadita esikasvia.

Maataloustukien täydentävät ehdot ovat Euroopan unionin suorien tukien ja maaseudun kehittämisen pinta-ala- ja eläinperusteisten korvausten ehtoina. Täydentäviin ehtoihin kuuluvat sekä lakisääteiset hoitovaatimukset että hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksilla vesiensuojelun lisäksi mm. vähennetään eroosiota, suojellaan pohjavettä ja säilytetään maan orgaanista ainesta. Lakisääteiset hoitovaatimukset käsittävät mm. biologista monimuotoisuutta, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistäviä lakeja ja asetuksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, puh. 0295 16 2207
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, puh.0295 16 2304
[email protected]

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös