Hyppää sisältöön
Media

Viljan hinnat nousussa - viljelijöiden on syytä seurata hintakehitystä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.8.2010 11.34
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää tärkeänä, että viljelijät seuraavat aktiivisesti ja tarkkaan viljamarkkinoiden kehitystä. Tilanne viljamarkkinoilla on muuttunut viime vuoden syksystä paljon. Globaalit markkinamuutokset ovat nykyisin nopeita, ministeri Anttila muistuttaa.

Viime syksynä viljan hinnat olivat todella alhaisella tasolla. Nyt markkinoilla on paljon liikettä ja viljan hinnat ovat nousussa. Esimerkiksi vehnän hinta on noussut parin viikon aikana korkeimpiin lukuihin sitten pariin vuoteen.

Vehnän hintaan on vaikuttanut merkittävästi suuren viljan viejämaan Venäjän kuivuus ja metsäpalot sekä vientikielto. Myös muualla maailmassa, kuten Australiassa on ollut kuivuutta.

Maailman viljatarjonta on peräti 20 miljardia kiloa alle kulutustarpeen. Hinnannoususta huolimatta Suomen hinnat näyttävät jäävän heikommiksi kuin muualla Euroopassa.

”Viljan hinnannousu on sinänsä perusteltu ja tervetullut kehitys, mutta toivottavasti syksyn 2007 tapahtumat markkinoilla eivät toistu”, Anttila sanoo.

Syksyllä 2007 kohonneiden viljan hintojen seurauksena myös monien tuotantopanosten ja rehujen hinnat nousivat, eikä näitä kustannusten nousuja ole vieläkään kyetty viemään tuottajahintoihin. Ne ovat rasittaneet raskaasti koko elinkeinon kannattavuutta.

Anttilan mukaan suuri haaste viljamarkkinoilla on se, miten tuotantopanosten kohonneet hinnat kyetään siirtämään myös tuottajahintoihin.

EU-komission valmistelussa on "Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan" -hanke, jolla pyritään vahvistamaan tuottajien neuvotteluvoimaa elintarvikeketjussa, jotta mm. kohonneet tuotantokustannukset saadaan katetuksi ja viljelijälle oikeudenmukainen osuus ketjussa syntyvässä arvonlisässä.

Suomessa kasvukauden alku oli sateinen ja myöhäinen. Koko kesä on sittemmin ollut ennätyksellisen kuuma ja kuiva, mikä alentaa viljasatoa. Muutaman huippusatovuoden jälkeen viljasadot näyttävät Suomessakin huomattavasti huonommilta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, p. 040 557 3681