Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Viljelijätukihaku avautuu vaiheittain

Maa- ja metsätalousministeriö
29.3.2016 13.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto ovat käyneet yhdessä läpi kevään tukihaun realistisen aikataulun ja päätyneet siihen, että sähköinen viljelijätukihaku käynnistyy vaiheittain kevään mittaan. Viljelijöiden päätukihaku alkaa 14.4., kun peruslohkomuutokset ja kasvulohkotietojen ilmoittaminen avautuvat Vipu-palvelussa.

Viljelijän kannattaa tehdä lohkomuutokset eli peruslohkojen jakamiset, yhdistämiset ja uuden peruslohkon perustamiset jo huhtikuun aikana, jotta kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ehtivät käsitellä muutokset. Tällöin viljelijällä on päätukihakua varten käytössään oikeat peruslohkot. Kasvulohkotietojen ilmoittaminen mahdollistaa kasvulohkojen piirtämisen ja kasvien ilmoittamisen.  Kasvulohkoja piirrettäessä käytettävissä ovat viime vuonna piirretyt kasvulohkorajat.

Päätukihakemuksen viljelijät voivat palauttaa Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa 9.5. lähtien. Myös Vipuneuvojan tarkisteet ovat viljelijän apuna hakemusta palauttaessa. Vipuneuvoja sisältää samat tarkisteet kuin viime vuonna. Lista Vipuneuvojan tarkisteiden tarkasta sisällöstä on saatavilla mavi.fi-sivustolta päätukihaun avauduttua.

Viljelijätukien hakuaika on tänä vuonna aiempaa pidempi, koska Suomessa otetaan käyttöön myöhäisin EU:n sallima hakupäivä 15.6. Myöhäisemmän hakuajan etuna on, että viljelijä voi jättää tukihakemuksen vasta tietäessään, mitä aikoo kylvää tai on kylvänyt pelloille. Kaikkia tukihakemuksen tietoja voi tarvittaessa muuttaa viimeiseen hakupäivään 15.6. asti.

Tukien hakeminen on tänä vuonna aiempaa yksinkertaisempaa, sillä erillinen kylvöalojen muutosilmoitusvaihe ja lomake 117 poistuvat käytöstä.

Tukihakumateriaali verkossa

Vuoden 2016 viljelijätukien hakuopas on julkaistu. Hakuopas on jaettu kahteen osioon. Perusopas sisältää kaikkia tuenhakijoita koskevia yleisiä tietoja tukihausta. Tukioppaassa on tiedot eri tukimuotojen yksityiskohtaisista ehdoista. Hakuopas on saatavilla mavi.fi-sivustolta. Opasta pääsee lukemaan myös Vipu-palvelun kautta.

Hakuopasta ei enää paineta. Vuoteen 2012 asti hakuopas ja esitäytetyt lomakkeet postitettiin kaikille viljelijöille. Painetun tukihakumateriaalin tarve on vähentynyt sähköisen asioinnin yleistymisen vuoksi.

Huhtikuun puolivälissä Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille yhteenvedon maatilan lohkotiedoista sekä tilalla voimassa olevista sitoumuksista, sopimuksista ja osallistumisilmoituksista. Postitus sisältää myös tietoa tukihaun aikataulusta ja merkittävimmistä muutoksista tukiehdoissa.

Tietojärjestelmien kehitykseen panostetaan, Maaseutuvirasto prosessiorganisaatioksi

Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos vastaavat yhdessä tukijärjestelmien häiriöttömästä ja aikataulun mukaisesta toiminnasta. Organisaatioiden välistä yhteistyötä tehostetaan. Maa- ja metsätalousministeriön roolia tietojärjestelmien kehityksessä vahvistetaan. Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksen henkilöstöresursseja lisätään valmistelutyön parantamiseksi.

Maaseutuvirastoon rekrytoidaan hankejohtaja, jonka tehtävänä on kehittää tietojärjestelmiä yhdessä ministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Maaseutuvirasto siirtyy 1.9.2016 tukiprosessien mukaan järjestettyyn prosessiorganisaatioon. Uudistus parantaa tukien haun, valvonnan, maksatusten ja tietojärjestelmien vuoropuhelua ja toimintaa. Tavoitteena on, että uuden organisaation myötä viraston toiminta tuenhakijoiden ja hallintokumppaneiden näkökulmasta tehostuu. Hankejohtaja siirtyy organisaatiouudistuksen myötä tietohallintojohtajana vastaamaan tietojärjestelmien kehittämisestä ministeriön ja Maaseutuviraston prosessien omistajien kanssa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.   

Lisätietoa:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Tietojärjestelmät
Jani Alkava, tietohallintopäällikkö, Maaseutuvirasto, p. 0295 31 2314, [email protected]

Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen yhteistyö 
Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 291 910, [email protected]