Hyppää sisältöön
Media

Virastojen yhdistämishankkeen hankesuunnitelma valmistui

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2017 15.35
Tiedote

Hankesuunnitelma maatalous- ja elintarvikehallinnosta vastaavien virastojen yhdistämiseksi on valmistunut. Hankkeen tavoitteena on yhdistää Maaseutuvirasto Mavi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä osa Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskus Mitpasta vuoden 2019 alkuun mennessä.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi hankejohtaja Kirsi Heinosen tekemän hankesuunnitelman kokouksessaan 19.5.2017.

Maatalous- ja elintarvikehallinnon virastojen uudelleen organisoinnin tavoitteena on vahvistaa maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta, lisätä toiminnan tehokkuutta ja tuoda pidemmällä aikavälillä kustannussäätöjä ja resurssitehokkuutta.  

– Tavoitteena on, että uusi virasto ottaa asiakkaat vahvasti huomioon toiminnassaan. Yhdistäminen on samalla mahdollisuus uudistaa toimintatapoja ja kehittää yhä sujuvampaa toimintakulttuuria. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on myös vahvistaa virastolle välttämätöntä tietohallinto-osaamista ja tukea ketterää tietohallinnon palvelutuotantoa, kertoo hankejohtaja Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Käytännön työ uuden viraston rakentamiseksi on aloitettu projektiryhmissä, joiden vastuualueina ovat asiakkuus, viestintä, tietohallinto, henkilöstöhallinto, hallintopalvelut, organisaatio, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä palkkaus. Uuden viraston strategian luominen aloitetaan tulevan syksyn aikana.

Hallituksen esitys uudeksi virastoksi on tarkoitus antaa viimeistään helmikuussa 2018. Parhaillaan on menossa avoin kilpailu tulevan viraston nimestä. Maa- ja metsätalousministeriö laatii virastojen yhdistämisestä alueellistamissuunnitelman, jonka lähtökohtana on monipaikkainen, ympäri Suomen sijoittautunut virasto. Tällä hetkellä Mavin, Eviran ja Mitpan henkilöstöä on pitkin Suomea yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti helmikuussa 2017 hankkeen valmistelemaan Eviran, Mavin ja Mitpan yhdistämistä. Hankkeen toimikausi on 16.2.2017 - 31.12.2018. Muodostettava lähes 1 000 hengen virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hankejohtaja Kirsi Heinonen, p. 0400 776 172, kirsi.heinonen(at)mmm.fi

Ruoka ja maatalous