Hyppää sisältöön
Media

VN:n asetus eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista (312/2021)

Kohderyhmä: valvontaviranomaiset

Keskeinen sisältö: Asetuksessa säädetään eräistä eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyysvaatimuksista. Asetuksella myös täydennetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 vaatimuksia sekä säädetään sen mahdollistamia kansallisia sääntöjä koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia. Asetuksen pääasiallinen sisältö vastaa elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen pätevyys- ja kielitaitovaatimuksia koskevia pykäliä.

Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020).

Säädöksen nimi: VN:n asetus eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista (312/2021)

Säädöksen numero: 312/2021    

Säädöksen voimaantulo: 21.4.2021

Säädöksen soveltaminen alkaa: 21.4.2021

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen