Hyppää sisältöön
Media

Vuonna 2004 ilmoitetut tukikelvottomat pellot saatava tuen piiriin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2010 14.30
Puhe -

Lapua 29.10.2010

Hallituksen lisäbudjettiriihessä tekemän päätöksen mukaan vuonna 2011 otetaan 18 300 hehtaaria ns. jonopeltolistalla olevia peltoja EU:n osarahoittaman ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen sekä sen kansallisen lisäosan piiriin. Samalla hallitus kirjasi, että tavoitteena on ulottaa tukikelpoisuus kaikille lopuille jonopelloille (eli noin 18 000 hehtaarille) nykyisen vuonna 2013 päättyvän ohjelmakauden aikana.

"Jonopeltojen ottaminen tukikelpoiseksi voidaan toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön budjettikehyksissä olevan määrärahan puitteissa", maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila totesi tänään puhuessaan Lapualla Keskustan kunnallisjärjestön järjestämässä tilaisuudessa.

"Maa- ja metsätalousministeriön vaatimus oli, että jonopeltoja otetaan ensi vuonna tukikelpoiseksi 28 000 hehtaaria ja vuonna 2012 loput noin 9 000 hehtaaria. Tähänkin määrään meillä on määrärahat olemassa omassa kehyksessämme", ministeri Anttila painotti.

"Osalle vuonna 2004 ilmoitetuista jonopelloista on voitu myöntää tukikelpoisuus vuosina 2007, 2009 ja 2010. Jonoa on kuitenkin vielä merkittävästi jäljellä. Loppujono on voitava purkaa viimeistään 2012", ministeri Anttila vaatii. "Tämä on merkittävä asia niiden maatalousyritysten taloudelle ja kannattavuudelle, joilla jonopeltoja on".

Valtioneuvosto sopi vuonna 2004 määrärahatilanteen vuoksi ja pellon raivauksen hillitsemiseksi niistä peltoalueista, jotka tuolloin eivät olleet tukikelpoisia, mutta jotka tulevina vuosina voivat saada tukioikeuden, mikäli määrärahat sen sallivat. Tämän päätöksen ja viljelijöiden hakemusten perusteella syntyi ns. jonopeltolista. Se sisälsi mm. vuoden 2004 lokakuun loppuun mennessä raivatut peltolohkot, sitoumuksista vapautuvat luopumiseläkepellot sekä ns. kasvusääntölohkot. Kasvusääntölohkolla tarkoitetaan lohkoa, joka ei ole tullut viljelijän hakemuksesta huolimatta aiemmin tukikelpoiseksi sen vuoksi, että tilan tukikelpoinen pinta-ala ei ole lisääntynyt sen hetkisten säädösten edellyttämää määrää.

Ministeri Anttila toi tilaisuudessa esiin suuren huolensa maatalousyritysten heikosta kannattavuudesta. "Tuottajahinnat polkevat paikallaan, vaikka tuotantokustannukset nousevat", ministeri korosti. "Tilanne on kestämätön. Kyllä alkutuotannon kohoavat kustannukset pitäisi ottaa huomioon elintarviketeollisuuden ja kaupan välisissä neuvotteluissa", sanoi Anttila.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisasiantuntija Pia Lehmusvuori, puh. 0400 395 537

Sirkka-Liisa Anttila