Hyppää sisältöön
Media

Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista koskeva paketti hyväksyttiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2017 16.07
Tiedote

EU:n instituutiot hyväksyivät asetuksen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) yksinkertaistamisesta Brysselissä 12.12.. Yksinkertaistaminen tehdään yhteisen varainhoitoasetuksen uudistuksen eli omnibus-asetuksen yhteydessä. Päätös yksinkertaistaa yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä ja vaikuttaa osin suoraan maatalouspolitiikan toimeenpanoon.

Komissio julkaisi vuoden 2016 keväällä ehdotuksen omnibus-asetukseksi. Asetus piti sisällään muun muassa muutoksia CAP:n perusasetusten yksinkertaistamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelivät asetusta toistuvasti vuosien 2016 ja 2017 aikana. Toimielimet hyväksyivät asetuksen joulukuussa 2017.

 

Päätöksen mukaan jäsenmaat saavat oikeuden maksaa maaseutuohjelman mukaisten viljelijäkorvausten ennakoita ennen lokakuun 16. päivää myös vuoden 2017 jälkeen. Muutos mahdollistaa Suomessa nykykäytännön jatkamisen käynnissä olevan yhteisen maatalouspolitiikan kauden loppuun asti.

 

Aktiiviviljelijän määritelmän soveltaminen muuttuu osittain jäsenmaille vapaaehtoiseksi. Suomessa aktiiviviljelijän määritelmään ei tule muutoksia tukivuodelle 2018. Hallitus antaa esityksensä lakimuutoksista ensi vuoden aikana, jolloin mahdolliset muutokset tulisivat voimaan tukivuodesta 2019 alkaen.

 

Jäsenmaat saavat myös halutessaan hieman muuttaa pysyvän nurmen määritelmää.  Koska komission alempiasteisten asetusmuutosten sisällöstä ei vielä ole tietoa, Suomessa sovelletaan ainakin vuonna 2018 nykyistä pysyvän nurmen määritelmää. Mahdollisista muutoksista vuodelle 2019 päätetään keväällä 2018.

Markkinajärjestelyasetukseen tehtävät muutokset vahvistavat tuottajaorganisaatioiden asemaa ja laajentavat tuottajaorganisaatioiden hintaneuvotteluoikeuksia koskemaan kaikkia tuotannonaloja. Lisäksi tuottajaorganisaatiot saisivat mahdollisuuden kysyä komission näkemystä kilpailulainsäädännöllisiin kysymyksiin ennen toimien aloittamista. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2018 alusta.

 

Tuotantosidonnaisen tuen sääntöihin paketti aiheuttaa pieniä muutoksia ensi vuodesta alkaen. Muutokset mahdollistavat tuotantosidonnaisten palkkioiden ehtojen muuttamisen vuosittain. Julkisuudessa olleista tiedoista poiketen muutokset eivät salli tuotantosidonnaisen tuen maksamista nykyistä useammalle tuotantomuodolle tai sektorille eikä nykyisiä tasoja enemmän.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269, kari.valonen@mmm.fi

CAP EU ja kansainväliset asiat EU-lainsäädäntö (HUOM vain lainsäädäntösisältöihin, EI tied./uut.)! Maaseutu Ruoka ja maatalous