Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöinvestoinneille suuri kysyntä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2017 10.42
Tiedote
Kuva: maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

Kosteikkojen perustamiseen ja perinnemaisemien ennallistamiseen varattu rahoitus on käytetty niin hyvin, ettei uutta hakukierrosta järjestetä vuonna 2018. Kosteikot ja perinnemaisemat tarjoavat elinolot monille harvinaistuville lajeille. Kosteikot kohentavat myös lähijärvien tilaa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tukee kosteikkojen perustamista ja perinnebiotooppien ennallistamista yhteensä kuudella miljoonalla eurolla vuosina 2014–2020. – Kiinnostus näihin ympäristön kannalta suotuisiin toimiin oli suurta heti kauden alusta alkaen, maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Anna Schulman kertoo. – Hyviä hakemuksia saatiin jo ensimmäisinä vuosina runsaasti ja siksi näihin varattu rahoitus päätettiin käyttää etupainotteisesti kauden alkupuoliskolla.

Kosteikot  pidättävät pellosta sadevesien mukana huuhtoutuneita ravinteita ja estävät niiden päätymistä alapuolisiin vesistöihin. Kosteikot ovat tehokkaita lähijärvien tilan parantajina. Niille muodostuu monipuolinen eläin- ja kasvilajisto ja niillä on virkistysarvoa myös ihmisille.

Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet ovat luonnoltaan monipuolisia niittyjä, laitumia ja hakamaita. Ne ovat harvinaisten lajien ainoita elinympäristöjä ja yleisesti kauniina pidettyä avointa maalaismaisemaa. Maatalouden muuttuessa monet näistä ovat metsittyneet. Raivaamalla voidaan palauttaa niittyjen lajistoa. Tavallista on, että eläimet pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta, minkä vuoksi rahoitus kattaa myös alueiden aitaamisen.

Rahoitushakemuksia näihin ei-tuotannollisiin investointeihin on tullut vuosittain runsaasti ja niistä on valittu rahoitettaviksi ne, joiden vaikutukset on arvioitu suurimmiksi. Reilut 2/3 hakijoista on saanut rahoitusta. Vuosina 2015–2017 tulee rahoitetuksi kaikkiaan 135 kosteikkoinvestointia ja 161 perinnebiotooppien ennallistamista. ELY-keskukset tekevät päätökset viimeisistä tuettavista kohteista vuoden 2018 alussa. Uutta hakua ei avata enää vuonna 2018. Edelleen on mahdollista tehdä ympäristösopimuksia, jotka koskevat jo perustettujen tai kunnostettujen kosteikkojen ja perinnebiotooppien hoitoa.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Anna Schulman, p. 0295162199 etunimi.sukunimi@mmm.fi
ylitarkastaja Riikka Klemola p. 020 7725 608, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Videot:
Perinnebiotooppien perustaminen ja hoito

Kosteikon perustaminen ja hoito