Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ympäristökorvauksen muutokset hyväksyttiin

Maa- ja metsätalousministeriö
17.3.2016 13.55
Tiedote

Ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä ja niiden vaihtamista rajoitetaan hallituksen tänään hyväksymällä valtioneuvoston asetuksella. Rajoitukset perustuvat EU-komission 29.2.2016 hyväksymään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 muutokseen.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteille asetetut tavoitteet ylitettiin monelta osin jo vuonna 2015. Hallitusohjelman velvoitteiden vuoksi ja rahoituksen riittävyyden takaamiseksi osaa ympäristökorvaukseen oikeuttavista lohkokohtaisista toimista joudutaan rajoittamaan. Tämä ei kuitenkaan vaaranna ympäristötavoitteiden saavuttamista, koska maaseutuohjelmassa asetetut toimien määrää koskevat tavoitteet on pääosin jo saavutettu. Ympäristösopimuksiin ei tehty muutoksia.  

Lietelannan sijoittamista tai ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämistä koskevissa toimissa maksetaan vuodesta 2016 lähtien korvausta enintään 60 prosentille tilan korvauskelpoisesta peltoalasta. Kerääjäkasveja tai saneerauskasveja koskevassa toimenpiteessä vastaava rajoitus on 25 prosenttia. Aiemmin tukea on voinut saada koko peltoalasta. Viljelijät eivät myöskään voi enää tänä vuonna ilmoittaa uusia suojavyöhykealoja. Monivuotisia ympäristönurmia ja valumavesien hallintaa koskevia uusia aloja ei voi ilmoittaa tämän vuoden tukihaun eli 15.6.2016 jälkeen.

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden laskentaan tehtiin muutoksia. Esimerkiksi suojavyöhykkeitä, monivuotisia ympäristönurmia ja luonnonhoitopeltonurmia ei enää oteta huomioon tilan kasvipeitteisyysprosenttia laskettaessa. Samalla sallittiin kasvipeitteisyystoimenpiteestä luopuminen, jos tilalla jo on enimmäismäärä talviaikaan kasvipeitteistä alaa, sekä toimenpiteen vaihtaminen. Asetuksella täsmennettiin lohkokohtaisten toimenpiteiden valintaa sellaisissa tilanteissa, joissa tilalla voimassa ollut erityistukisopimus on päättynyt.

Saneerauskasveja koskevaa toimenpidettä voidaan maksaa tästä vuodesta lähtien vain sellaiselle tilalle, jolla on viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikkaita tai avomaan puutarhakasveja vähintään yksi hehtaari. 

Ympäristökorvaukseen on valtion tämänvuotisen talousarvion mukaan käytettävissä noin 240 miljoonaa euroa. EU rahoittaa ympäristökorvauksesta 42 prosenttia.

Asetus tulee voimaan 22.3.2016. Ympäristökorvauksen hakua säätelevä valtioneuvoston asetus (152/2016) annettiin 25.2.2016 (MMM:n tiedote 25.2.2016).

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 16 2185
[email protected]

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös