Hyppää sisältöön
Media

Yritysten kannattaa varautua ilmastoriskeihin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 14.30
Tiedote
Porin kaupunkitulva vuonna 2007 (Kuva: Porin kaupunki)

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat vastuullisten yritysten tärkeimpiä ilmastotekoja. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien kasvaessa tarve varautua sään ääri-ilmiöihin ja niiden seurauksiin ymmärretään yhä paremmin.

Ennakointi ja varautuminen voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä sää- tai ilmastoriskien toteutuessa. Liiketoiminnan kannalta tärkeät sijoittajat ja kuluttajat ovat myös alkaneet vaatia yrityksiltä entistä läpinäkyvämpää ilmastoriskien arviointia ja hallintaa.

Tapion ja yritysvastuuverkosto FIBSin syys- ja marraskuussa järjestämissä työpajoissa paneuduttiin ilmastoriskeihin, jotka kohdistuvat yritysten arvoketjuihin.

Tilaisuuksissa esiintyneen Sitran johtavan asiantuntija Janne Peljon mukaan yritysten olisi syytä tunnistaa, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla yritysten liiketoiminnalle.

– Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä tulisi hallita osana yritysten ja sijoittajien olemassa olevia riskienhallintaprosesseja, Peljo sanoo.

Hirmumyrskyt Harvey ja Irma aiheuttivat alkusyksystä Yhdysvalloissa jopa satojen miljardien dollarien menetykset. Kustannuksia syntyi muun muassa yritysten toimintahäiriöistä, infrastruktuuriin ja kuljetuksiin kohdistuneista vahingoista sekä satotappioista.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat esimerkiksi kaupan kautta myös suomalaisiin yrityksiin. Vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden, toimitusketjujen ja logistiikan kautta.

Muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa yritysten kannattaa parantaa kestävyyttään ja joustokykyään. Suomen ympäristökeskuksen ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Mikael Hildénin mukaan resilienssin vahvistaminen on tehokkainta varautumista ilmastonmuutoksen globaaleihin ja kotimaisiin vaikutuksiin.

– Se, millä tavoin yhteiskunnat ja yksittäiset yritykset kykenevät palautumaan koetuista häiriöistä, määrää osaltaan seurausten ja kustannusten suuruuden. Yritysvastuuta voi siten toteuttaa myös parantamalla ympäröivän yhteiskunnan sopeutumiskykyä, mikä voi olla erityisesti kehittyvissä maissa merkittävää.

Työpajoissa saadun kokemuksen perusteella resilienssiä voidaan käsitellä yrityksissä riskienhallinnan, tuotekehityksen, yritysvastuun ja yrityksen strategian näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen suorien ja välillisten vaikutusten tunnistaminen ja niihin varautuminen edellyttää yrityksissä systemaattista muutosta ja johdon sitoutumista.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Saara Lilja-Rothstenin mukaan on tärkeää, että yrityskenttä on vahvasti sitoutunut ilmastoriskien hallintaan.

– Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman keskeinen tavoite on, että eri toimijat hallitsevat ilmastoriskit. Tämä on sekä kannattavaa että vastuullista yritystoimintaa.
Ilmastonmuutos avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä ovat vahvoilla resilienssiään työstäneet toimijat ja yhteistyöverkostot.

Tapion ja FIBSin yhteistyössä järjestämät ilmastoriskityöpajat ovat osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanoa. Suunnitelman tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Ministeriö on toiminut tilaisuuksien rahoittajana.

Lisätietoja

Nora Arnkil, asiantuntija, Tapio Oy
nora.arnkil(at)tapio.fi, p. 050 325 8047
Saara Lilja-Rothsten, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
saara.lilja-rothsten(at)mmm.fi, p. 029 516 2060
Anna Lemström, ympäristövastuun asiantuntija, FIBS ry.
anna.lemstrom(at)fibsry.fi, p. 050 525 6110

Materiaalia verkossa ja työkaluja riskienhallintaan

Marraskuun ilmastoriskityöpajan esitykset
Tarkastele toimintasi ilmastokestävyyttä -työkalu (Tapio Oy, 2017) (pdf)
Global Climate Screening Tool (Sitra, 2016)
Tapion käynnissä olevia ilmastohankkeita
Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

#ilmastoriski #hyvänsäänaikana #ilmastobisnes

Luonto ja ilmasto