Maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavat uudet maa- ja elintarviketalouden hankkeet

Maa- ja metsätalousministeriö 1.2.2019 15.34

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makeran) kautta rahoitetaan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tänä vuonna rahoituksen saa uutta kansallista 21 hanketta ja rahoituksen kokonaismäärä hankkeille on noin 4 miljoonaa euroa.

Haun painopisteitä olivat digitalisaation hyödyntäminen, riskienhallinnan mahdollisuudet ja kannustimet, ekosysteemipalvelujen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden hyödyt ja haitat, suomalaisen tuotannon vahvuuksien hyödyntäminen sekä maatalouden hallittu rakennemuutos sekä yrittämisen uudet muodot. Hankkeissa on mukana laajalti sektorin tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja sekä elinkeinoa ja neuvontaa.

Lisäksi SusCrop ERA-NETin kautta suositellaan rahoitettavaksi 13 kansainvälisessä yhteistyössä tehtävää hanketta, joista viidessä on mukana suomalainen osapuoli. Suomalaisten rahoitus tulee osin Makerasta ja osin EU-rahoituksesta.

Vuonna 2019 rahoitettavat hankkeet on listattu hanketaulukossa.

Tutkimus ja kehittäminen