Bio- ja kiertotalous

Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Bio- ja kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Tämä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Bio- ja kiertotalouden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja. 

 • Strategiat ja ohjelmat »

  Suomella on oma biotalousstrategia. Strategian ovat laatineet maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

 • Hankkeet »

  Ajankohtaisia biotalouteen liittyviä hankkeita.

 • Metsäbiotalous »

  Vihreä biotalous eli metsäbiotalous kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin.

 • Biotalous maataloudessa »

  Biotalous tarjoaa kuluttajille entistä turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja terveellisempää ruuantuotantoa.

 • Sininen biotalous »

  Kaiken lähtökohta on, että vedet ovat hyvässä kunnossa ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina.

 • Bioenergia »

  Bioenergiaa saadaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä.

 • Kiertotalous »

  Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita.

 • Ravinnekierrätys ja bioenergia »

  Maatalouden ravinteiden tehokas kierrätys vahvistaa Suomen ruokaturvaa ja energiaomavaraisuutta ja parantaa vesistöjen tilaa.

 • Kestävä kehitys »

  Kestävässä kehityksessä turvataan hyvät elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville.

 • Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista »

  Maa- ja metsätalousministeriön kärkihankkeilla on edistetty muun muassa puhtaiden elintarvikkeiden sekä kala- ja vesivarojen kotimaista käyttöä ja vientiä.