Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Eläintunnistusjärjestelmälain kokonaisuudistus etenee 

Anssi Welling Julkaisupäivä 2.8.2021 12.24 Blogit MMM

Eläintunnistusjärjestelmälain kokonaisuudistus etenee. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on tarkoitus saada voimaan syksyllä 2021. 

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva EU-lainsäädäntö on ollut hajanainen ja koostunut pääasiassa erillisistä eläinlajikohtaisista säädöksistä. EU-sääntelyä on uudistettu ja se tuli pääosin voimaan 21. huhtikuuta 2021. Uusi asetus sisältää eläintauteja koskevan sääntelyn lisäksi pitopaikkojen ja tiettyjen toimijoiden rekisteröintiä sekä eläinten jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Uudistuksen johdosta kansallista eläintunnistusjärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä on siis nyt tarpeen uudistaa. 

Vaikka EU:n eläinterveyssäännöstön tarkoituksena on yhdenmukaistaa unionin lainsäädäntöä, jättää se myös paljon kansallista liikkumavaraa. Uudessa laissa tätä liikkumavaraa käytetään. Eläinten pitopaikkojen rekisteröinnit ja eläinten merkitsemistavat jatkuvat pääosin nykyisellään, joiltain osin on kuitenkin syytä päivittää mm. eläinten tunnistamiseen käytettävien tunnistimien vaihtoehdot nykyaikaa vastaaviksi. Sähköisesti etäluettavien elektronisten tunnistimien käyttö laajenee yhä useamman eläinlajin virallisesti hyväksytyiksi tunnistimiksi. Lisäksi mahdollistetaan tarvittavat eläinten jäljitettävyyttä ja rekisteröintiä koskevat kansalliset toimenpiteet myös tulevaisuudessa.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta jokainen meistä kuluttajista voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, elintarviketuotannon on oltava läpinäkyvää ja tuote on voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Käytännössä eläinten jäljitettävyys ja elintarviketurvallisuus varmistetaan merkitsemällä (tunnistamalla) tuotantoeläimet luotettavasti ja kattavasti. Eläinten pitopaikoista pidetään ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä, sekä niiden syntymät ja kuolemat merkitään rekistereihin eläinlajikohtaisten vaatimusten mukaisesti.

Eläinten jäljitettävyys on oleellista myös eläinten hyvinvoinnin varmistamisen osalta. Kun tiedetään missä eläimiä pidetään, kuka eläimiä tuottaa ja myy, pystytään myös tätä toimintaa paremmin valvomaan. 

Eläintaudeista osa voi olla hyvinkin vakavia, vaikka ne eivät tarttuisi ihmisiin lainkaan. Pahimmillaan tällaiset taudit voivat uhata koko elinkeinon olemassaoloa. Epidemian sattuessa parhaat mahdollisuudet sen taltuttamiseen on, kun varmuudella tiedetään missä taudille alttiita eläimiä on pidetty, ja miten eläimiä on liikkunut tautialueelta ulos. 

Uudessa laissa säädetään eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä nyt myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, vaikka EU:n eläinterveyssäännöstö ei sisällä eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä tullaankin velvoittamaan kaikkien koirien yksilöllistä tunnistamista, sekä rekisteröimistä viranomaisrekisteriin. 

Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ennen kaikkea ehkäisemään pentutehtailua ja laitonta maahantuontia, sekä helpottaa irrallaan tavattujen koirien palauttamista.

Joissain tapauksissa tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko voisi helpottaa myös muiden eläinsuojelutapausten selvittelyä. Koirien pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin voidaan lisäksi olettaa auttavan vaarallisten koirayksilöiden jäljittämisessä. 

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston eläin- ja kasvinterveyden yksikössä

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.