Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Elävä maaseutu turvaa huoltovarmuutta ja hyvinvointia

Sanna Sihvola Julkaisupäivä 5.4.2024 9.34 Blogit MMM

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituskauden valmistelu aloitettiin visioimalla, mihin maaseudun kehittämisessä tähdätään: ihmisten kokema hyvinvointi lisääntyy ja maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu. Hyvinvoiva ihminen jaksaa pitää huolta itsestään ja läheisistään, eläimistään, ympäristöstään, kehittää yritystoimintaansa, tehdä yhteistyötä ja keksiä uutta. 

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että suomalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat koko yhteiskunnan peruspilareita ja niiden tärkeys korostuu entisestään muuttuneessa toimintaympäristössä. Uudistuva ja monipuolinen maaseutu on myös huoltovarmuuden perusta ja parantaa Suomen kokonaisturvallisuutta. 

Mitä maaseutualueiden voimavarat ovat konkreettisesti? Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutua, 68 % harvaan asuttua ja 15 % saaristoalueita. Suomen vientiteollisuuden raaka-aineista ja hyödykkeistä lähes 70 % on peräisin maaseudulta, suurilta osin harvaan asutulta ja ydinmaaseudulta. Maaseutu on vakinaisesti koti lähes 1,5 miljoonalle ihmiselle ja osa-aikaisesti lähes 3 miljoonalle. Maaseutualueet ovat elinvoiman, kasvun ja tulon lähde noin 35 %:lle maamme yrityksistä. 

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksesta käytetään noin 8 % maaseutuelinkeinojen monipuolistamiseen ja maaseutualueiden elinvoimaan. Rahoitus vipuaa osaltaan Suomea ylös taloudellisesta taantumasta ja luo uutta kasvua ja innovaatioita yritystoiminnan, palveluiden, kylien ja yhteistyön kehittämisen avulla. Rahoituksen kerrannais- ja vipuvaikutus on merkittävä ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. 

Vastaavien toimien tulokset edelliseltä rahoituskaudelta ovat erinomaisia. Kaudella 2014-2020 yritys- ja hankerahoituksen tavoitteet ylitettiin. Yritystoiminnan vajaan 300 miljoonan euron rahoituksella saatiin aikaan noin 1,5 miljardin euron kokonaisinvestoinnit kauden aikana maaseudulla. Lähes 6 500 yritystä perustettiin tai olemassa olevat yritykset kehittivät toimintaansa. Uusia työpaikkoja syntyi 12 000 kpl. Yhteisöllisyyttä vahvistavia kylätalkoita tehtiin yli 70 miljoonan euron edestä eli yli 3 miljoonaa tuntia. 

Jotta saamme uusia yrittäjiä niin maatalouteen kuin muille toimialoille, on tärkeää, että ympäröivä maaseutu on elinvoimainen: laajakaistayhteydet toimivat nopeasti, palveluita on saatavilla, on mahdollisuus osallistua ja harrastaa. 

Muuttuneessa maailmantilanteessa päättäjiltä edellytetään erityistä viisautta yhteiskunnan taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa ja ratkaistaessa, mistä kasvua ja hyvinvointia saadaan aikaan.

Kirjoittaja on maaseudun kehittämisen yksikön neuvotteleva virkamies.
Kirjoitus on julkaistu ensimmäisenä Kainuun Sanomissa 29.2.2024.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.