Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Huoneistotietojärjestelmä kehittyy ja etenee

Pentti Lähteenoja Julkaisupäivä 25.7.2022 12.00 Blogit MMM

Huoneistotietojärjestelmän tietosisältö on laajenemassa. Huoneistotietojärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön valmistellaan muutosta, jolla huoneistotietojärjestelmään lisättäisiin kunnossapito- ja muutostiedot sekä tiedot yhtiölainoista. Tiedot siirrettäisiin koneluettavassa ja rakenteisessa muodossa, mikä edellyttää tietojen vakiointia sekä vakioinnin velvoittavaa käyttöönottoa. Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessä ehdotetaan, että yhtiöiden tulisi toimittaa kunnossapito- ja muutostyötietoja sekä taloudellisia tietoja yhdenmukaisella tavalla huoneistotietojärjestelmään. Tietojen toimittamiseksi yhtiöillä on käytössään mahdollisuus käyttää rajapintaa, jonka kautta tietoja voidaan ylläpitää suoraan yhtiön hallinnon käyttämästä tietojärjestelmästä tai käyttämällä Maanmittauslaitoksen verkkoasiointipalvelua. Lakiesitys liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.

Taloyhtiön kunnossapito- ja muutostietoja käsitellään nykyään hajautetusti. Tiedot ovat useimmiten isännöitsijän tietojärjestelmässä, joka on isännöitsijäkohtainen. Kaikkein pienimmissä taloyhtiöissä ei ole lainkaan isännöitsijää. Isännöitsijän vaihdostilanteessa kunnossapito- ja muutostietojen siirtäminen uuden isännöitsijän tietojärjestelmään on työlästä. Tietoja myös häviää. Hajautetuista kunnossapito- ja muutostiedoista ei ole mahdollista muodostaa yhdistelmätietoja esimerkiksi taloyhtiöiden kunnostustarpeista. Kunnossapito- ja muutostietojen keskitetty ylläpito huoneistotietojärjestelmässä tuo säästäjä taloyhtiöille ja vie osaltaan eteenpäin kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.

Taloyhtiöiden lainatiedot tarvitaan positiiviseen luottotietorekisteriin, joka tarjoaa tehokkaan keinon luottokelpoisuuden arviointiin ja kansalaisten oman talouden hallintaan. Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan kattavasti tietoja luonnollisten henkilöiden ottamista luotoista sekä tulotietojärjestelmään sisältyviä tietoja tuloista. Luotonantajat voivat näin helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot luottoihin liittyvistä yli 60 päivää pitkistä luoton maksuviiveistä. Tieto maksuviiveestä poistuu rekisteristä, kun maksu on hoidettu. Positiivista luottotietorekisteriä koskeva laki tulee voimaan 1.8.2022. Rekisteri otetaan käyttöön myöhemmin vaiheittain.

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Huoneistotietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2019. Sen jälkeen asunto-osakeyhtiöt on perustettu suoraan sähköiseen muotoon eikä osakekirjoja ole enää painettu. Ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelot tulee siirtää huoneistotietojärjestelmään ensi vuoden loppuun mennessä. Osakeluettelon siirron jälkeen yksittäistä huoneistoa koskeva osakekirja mitätöidään ja tiedot siirretään huoneistotietojärjestelmään osakekirjan luovutuksen tai panttauksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Mitätöidyn osakekirjan voi lunastaa itselleen pientä maksua vastaan.

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot MMM Pentti Lähteenoja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.