Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Huoneistotietojärjestelmän seuraava vaihe käynnissä - suunnittelupöydällä askelmerkit tulevaisuuteen

Paavo Häikiö Julkaisupäivä 23.3.2022 9.00 Blogit MMM

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishanke (HTJ2-hanke) käynnistettiin maa- ja metsätalousministeriössä syyskuussa 2021. Hanketta valmisteltiin perusteellisesti sidosryhmien kanssa jo vuodesta 2019 lähtien, jolloin tehtiin selvitys jatkokehittämisestä. Valmistelutyön lopputuloksena jatkokehittämisessä keskitytään taloyhtiöiden hallinnollisiin tietoihin ja siihen, kuinka niiden saatavuutta voitaisiin parantaa. Tähän liittyvät kehittämistarpeet ovat selkeästi tunnistettuja ja yhteiskunnallisesti arvioituna hyvin merkittäviä. Tavoitteena on luoda toimintaympäristö, jossa tieto liikkuu tietojärjestelmien välillä koneluettavana ja rakenteisena tietona. Samaa tietoa ei enää tarvitse ylläpitää käsin monessa eri järjestelmässä. Kehitteillä oleva positiivinen luottotietorekisteri tulee myös käyttämään HTJ2-hankkeessa synnytettävää tietovirtaa taloyhtiölainojen osalta.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishanke rahoitetaan EU:n elpymisvälineestä. Elpymisvälineohjelmasta tulee myös ohjelmakauteen sidottu aikataulu kehittämistyölle ja lainvalmistelulle. Elpymisväline on käytössä vuoden 2026 puoliväliin saakka, jolloin kehitys huoneistotietojärjestelmän osalta on kokonaisuudessaan valmis. Elpymisvälineohjelmassa on erityisesti mainittu positiivisen luottotietorekisterin edellyttämät tiedot sekä taloyhtiöiden kunnossapito- ja muutostyötiedot, joiden osalta tietoja kerätään huoneistotietojärjestelmään. Tietojen vakiointi koskee taloyhtiöiden hallinnollisia tietoja kuitenkin laajemminkin.

HTJ2-hanke on käynnistynyt määrittelytyöllä. Määrittelyiden ohella valmistellaan parhaillaan lainsäädäntömuutosehdotuksia, joita HTJ2-hankkeen toteuttaminen edellyttää. Kaikissa vaiheissa toimialan sidosryhmät osallistuvat valmisteluun. Määrittelytyötä varten on koottu valmistelutyöryhmä ja lainsäädäntöasioita käsittelee huoneistotietojärjestelmän lainsäädäntötyöryhmä. Kummassakin on edustus mm. isännöintialalta, taloyhtiöistä, kiinteistönvälitysalalta sekä luottolaitoksista, jotka kaikki edustavat huoneistotietojärjestelmällä tuettavia ydintoimintoja.

Toimialalla on kerätty tietoja ja kehitetty toimintamalleja jo vuosikymmeniä, ja HTJ2-hankkeessa käyttöön otettavassa toimintaympäristössä ei olekaan kysymys pelkästään huoneistotietojärjestelmästä tai sen teknisestä kehittämisestä – toimintamallimuutosten ymmärtäminen ja jalkauttaminen ovat vähintään yhtä tärkeitä kehittämiskohteita kuin tekninen kehittäminen. Toimintaympäristöön liittyvät myös olemassa olevat järjestelmät erityisesti isännöintialalla, taloushallinnossa, kiinteistönvälityksessä sekä luottolaitoksissa. Olemassa olevissa järjestelmissä hallinnoitava tieto pitää vakioida, jotta sitä voidaan liikutella joustavasti järjestelmästä toiseen. Kaikista näistä osista muodostuu uusi toimintaympäristö, jossa taloyhtiöhallinnon ja isännöitsijöiden ylläpitämä tieto saadaan tehokkaasti käyttöön.

Nykyisen toimintamallin aiheuttamat ylimääräiset tiedon ylläpitokustannukset koituvat lopulta pääosin taloyhtiöille ja osakkaille. Kustannukset liittyvät esim. isännöitsijän vaihdostilanteisiin tai kiinteistönvälityksen sekä luotonannon tiedonhankintakuluihin. Kustannusten lisäksi uusilla toimintamalleilla prosesseista poistuu viiveitä ja pullonkauloja, jotka aiheutuvat tiedonhankinnasta. Kehittämistyöstä tehdyn kyselyn perusteella uudistuksille on erittäin vahva kannatus toimialalla

Kirjoittaja on huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishankkeen hankepäällikkö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.