Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Kalatalouden paikalliset toimijat entistä vahvempina uudelle rahoituskaudelle

Heta Ratasvuori Julkaisupäivä 18.7.2022 12.00 Blogit MMM

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) tukema kalatalouden paikallinen kehittäminen on pyörähtänyt käyntiin ministeriön hyväksyttyä kalaleadereiden paikalliset kehittämisstrategiat ohjelmakaudelle 2021–2027. Manner-Suomessa toimintaansa jatkavat kaikki yhdeksän edellisellä ohjelmakaudella tutuksi tullutta kalaleader-ryhmää ja mukaan saadaan myös yksi uusi ryhmä.

Paikallinen kehittäminen on rahallisesti hyvin pieni osa rahastoa (alle 10 % Suomen EMKVR-ohjelman rahoituksesta), mutta sen merkitys kalatalouden kehittämisessä on kokoaan suurempi. Lähiruoalle on yhä kasvava kysyntä ja myös omavaraisuuden merkitys on noussut. Nimenomaan näitä asioita voidaan edistää paikallisella kehittämisellä. Toiminnan merkityksen kasvusta kertoo uuden oman kalaleaderin perustaminen Pirkanmaan alueelle. Myös esimerkiksi Lännen Kalaleader on kasvattanut pinta-alaansa merkittävästi.

Luonnonvarakeskus arvioi kalaleader-toimintaa vuonna 2020. Toiminnassa on vielä kehittämistä, mutta sen tuoma lisäarvo kalataloudelle on kuitenkin selvästi nähtävissä. Jotkut ryhmät ovat onnistuneet hyvin sektorirajojen yli menevän yhteistyön kehittämisessä. Toiset ovat onnistuneet rekrytoimaan alalle uusia kaupallisia kalastajia. Kalaleadereiltä on saanut myös neuvoja yritystoiminnan kehittämiseen.

Paikalliselta tasolta on myös nostettu hyviä käytäntöjä Euroopan tasolle. EU-jäsenmaiden paikallisen kehittämisen verkosto on tehnyt juttuja mm. vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käytön edistämisestä, kalastajien mobiilista saalisilmoitusjärjestelmästä ja hylje- ja merimetso-ongelmaan pureutuvasta yhteistyöprojektista.

Ohjelmakauden 2021–2027 strategioiden valintaprosessissa painotettiin laatua. Strategioilta vaadittiin mm. uudistumista, innovatiivisuutta ja ympäristöasioiden entistä parempaa huomioimista. Tietyt teemat toistuvat kautta maan, vaikka strategiat on valmisteltu paikallisista lähtökohdista, osallistaen toimijoita ja huomioiden alueiden erityispiirteet. Erityisesti uusien yrittäjien tukeminen, raaka-aineen saatavuus, jalostusarvon nosto, yhteistyön edistäminen ja ympäristö- ja ilmastoasiat nousevat lähes jokaisessa strategiassa esille. Näin ollen paikallinen toiminta tukee hyvin EMKVR-ohjelmassa ja Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa asetettuja valtakunnallisia tavoitteita. Jatkossa paikallisen ja valtakunnallisen kehittämisen koordinaatioon ja yhteensovittamiseen aiotaan panostaa muun muassa uuden kansallisen verkoston avulla.

Kollegani Laura Jänis kirjoitti MMM:n blogissa (21.6.2021) Leaderin olevan hyvä sijoitus kunnille. Tämä pätee myös kalaleaderiin. Pienellä rahallisella panostuksella on mahdollisuus saada suurta vipuvaikutusta. Lisäksi paikallisella tasolla voidaan etsiä räätälöityjä ja ketteriä ratkaisuja alueella tunnistettuihin haasteisiin. Toimintamalli mahdollistaa myös kokemusten tehokkaan jakamisen alueiden välillä. Toiminnalla on mahdollista luoda yhteisöllisyyttä ja saada ihmisiä sitoutumaan yhteiskunnan kehittämiseen.  

Voit katsoa kartasta, onko sinulle tärkeällä alueella kalaleader-toimintaa:

https://merijakalatalous.fi/uudet-kalaleader-ryhmat-valittu/

Luonnonvarakeskuksen arvioinnin löydät täältä:

https://merijakalatalous.fi/luonnonvarakeskuksen-arviointi-kalatalousryhmista-valmistui-paikallislahtoisyys-on-kalatalouden-kehittamisen-vahvuus/

Ja vielä linkki Laura Jäniksen blogikirjoitukseen:

https://mmm.fi/blogit/-/blogs/leader-on-kunnille-hyva-sijoitus-sen-avulla-toteutetaan-asukkaiden-ja-yritysten-uusia-ideoita-ympari-suomen

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.