Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Katse jalkoihin – miksi minun pitäisi välittää maaperästä?

Elina Nikkola Julkaisupäivä 26.11.2020 16.05 Blogit MMM

Käsi pystyyn! Kuinka moni ajattelee ulkoillessaan jalkojensa alla olevaa maaperää? No, en minäkään, mutta kyllä kannattaisi.

Maaperän ja sen toimintojen tärkeyttä koko elämän ylläpitäjänä ei voi yliarvioida.  Sen merkitys luonnon monimuotoisuuden ja toimivien veden kiertojen ylläpitäjänä, ruuan ja hyvinvoinnin perustana ja hiilen varastona on huomattava. Tuo teiden, pihojen, puistojen ja metsien alla oleva muheva maa on itsestäänselvyys, jota emme tiedosta, saati arvosta silloin, kun se on hyvässä kunnossa.

Pilaantuneet tai muuten huonokuntoiset maa-alueet aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia ympäristön viihtyvyyden, maankäytön, eroosion, tulvien ja hiilensidonnan kannalta. Pilaantuneet maat voidaan kyllä kunnostaa isolla rahalla, mutta maan toimintojen palautuminen on hidas ja työläs prosessi. Ongelmien ennalta ehkäisy ja maaperän suojelu ja kestävä käyttö kannattavat siis aina!

Maaperän aika on nyt.

Tämän on tunnistanut myös Euroopan unioni. EU:n uudessa Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Euroopassa on lanseerattu ns. missio-ajattelu, jonka avulla pyritään ottamaan haltuun merkittäviä globaaleja ja yhteiskunnallisia haasteita. Yksi viidestä haasteesta on terve maaperä (Soil health and food). Päämääränä on, että vuoteen 2030 mennessä ainakin 75 % kunkin EU-maan maaperästä on hyvässä kunnossa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta myös realistinen, jos tahtoa on.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) luonteva tulokulma asiaan on kestävä ruuantuotanto ja puhtaan, terveen maaperän merkitys siinä. Toinen tärkeä tulokulma on hiilen sitominen maaperään, jota MMM edistää muun muassa on maatalouden ilmasto-ohjelmassa ja hallitusohjelman mukaisessa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudessa. Suomi on liittynyt myös maaperän hyvinvointia lisäävään 4/1000 aloitteeseen.

Maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös lisää tutkimusta. Siihen liittyen MMM avasi marraskuussa mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten tämän koko maankäyttösektorin ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Tammikuussa avataan lisäksi toinenkin rahoitushaku, jolla tuetaan maankäyttöön uusia ratkaisuja etsiviä kokeiluja ja muita kehittämishankkeita.

Oleellista on myös lisätä jok’ikisen suomalaisen tietoisuutta maaperän tärkeydestä kaikelle elämälle ja toimia yhdessä terveen maaperän hyväksi. Laita siis tämä päivämäärä jo nyt kalenteriin: Maailman maaperäpäivää vietetään lauantaina 5.12.2020. 

Ainakin yhtenä päivänä vuodessa kannattaa pohtia suhdettaan maaperään ja sitä, mitä se merkitsee juuri minulle. Apuna asiassa toimii Maj ja Tor Nesslingin säätiön, Baltic Sea Action Groupin, Designmuseon ja Ympäristötiedon foorumin yhteistyössä ideoima #SoilSelfie –kampanja. Ota siis sinäkin itsestäsi selfie ja avaudu somessa omasta maaperäsuhteestasi!

Elina Nikkola Luonto ja ilmasto MMM Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.