Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Kiinteistötoimituksiin joustoa ja oikeusturvaa 

Jere Rajalin Julkaisupäivä 9.8.2021 12.00 Blogit MMM

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Esityksellä mahdollistettaisiin etäosallistuminen toimituskokoukseen puhelinta, videolaitetta tai muuta vastaavaa välinettä hyödyntäen. Tämä parantaisi erityisesti ulkopaikkakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia toimituskokouksiin.

Uutena toimintamallina ehdotetaan myös kokouksetonta toimitusta, jolloin tietyissä tilanteissa selvä ja riidaton toimitus voitaisiin suorittaa kirjallisessa menettelyssä kokonaan ilman kokousmenettelyä. Nämä uudistukset joustavoittaisivat ja tehostaisivat toimintaa sekä pienentäisivät hiilijalanjälkeä ilman, että asianosaisten oikeusturva vaarantuu. Jatkossa myös toimitusasiakirjojen tulisi olla asianosaisten saatavilla toimituksen lopettamishetkellä ja siten koko muutoksenhakuajan, mikä parantaisi osaltaan asianosaisten oikeusturvaa.  Tämän tyyppisiä toimintamalleja on ollut määräaikaisena voimassa helpottamassa toimintaa pandemiaoloissa. Niiden avulla on voitu viedä toimituksia eteenpäin haastavissa olosuhteissa. Nyt näitä välineitä on tavoitteena saada pysyvään käyttöön hieman toisessa muodossa.

Mutta mitäs nämä kiinteistötoimitukset oikein olivatkaan ja mikä merkitys niillä on? Kiinteistötoimituksia ovat esimerkiksi lohkominen, rajankäynti, halkominen, lunastustoimitus ja uusjako. Eli kiinteistötoimituksilla vaikkapa lohkotaan määräala rakennuspaikaksi, selvitetään epäselviä rajoja, jaetaan perintötila, lunastetaan maata uuden maantien alta ja toimeenpannaan uusjako maatalousalueella sekä myönnetään tieoikeuksia yksityistielle. Vastaavasti kaupunkien asemakaava-alueella lohkotaan tontteja ja yleisiä alueita.

Kiinteistötoimituksilla huolehditaan osaltaan myös siitä, että kiinteistörekisteristä ilmenevä kiinteistöjaotus vastaa maanomistusta.  Kiinteistörekisteri (kiinteistön ominaisuudet) ja lainhuuto (omistus)- ja kiinnitysrekisteri muodostavat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän, jota Maanmittauslaitos hallinnoi. Nämä rekisteritiedot ovat oleellisia tietoja omistuksen turvaamisen ja kansallisen luototus- ja vakuusjärjestelmän kannalta. Luotettavat kiinteistötiedot ovat toimivan markkinatalouden yksi perusta, jolla turvataan taloudellista toimintaa ja kohtuuhintaista lainoitusta. Kiinteistöjä käytetään laajasti erilaisten lainojen vakuutena. Kiinteistöihin kohdistuvien kiinnitysten (vakuuksien) yhteismäärä on Suomessa yli 700 miljardia euroa.

Toimiva kiinteistöjärjestelmä on perusta monelle yhteiskunnan toiminnolle. Suomessa kiinteistörekisteritietojen laatu on varsin hyvä. Globaalissa tarkastelussa nämä asiat eivät ole välttämättä aina kunnossa. Kiinteistönomistus voi olla epäselvä ja rekisterit saattavat olla epäluotettavia. Jos vakuuksia koskevat tiedot eivät ole luotettavia, pankit eivät uskalla myöntää lainaa, tai laina on ainakin kallista, mikä osaltaan näivettää taloutta. Kiinteistöjärjestelmän selvyys ja luotettavuus ovat siis tärkeitä, jotta investointeja syntyy ja talous kehittyy.

Jere Rajalin

Kirjoittaja on neuvotteleva virkamies ja työskentelee maa- ja metsätalousministeriön Tieto- ja tutkimustoimialalla Maanmittauslaitoksen tulosohjauksen ja maanmittausasioiden parissa.

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Jere Rajalin MMM Poimi uutisnostoksi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.