Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa luonnonvarojen kestävää käyttöä

Marja Kokkonen Julkaisupäivä 23.3.2020 12.06 Blogit MMM

Lauantaina 21.3. vietettiin kansainvälistä metsäpäivää, jonka teemana oli tänä vuonna biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus. Metsät muodostavat elinympäristön valtaosalle maailman eläimistä ja kasveista, ja monimuotoinen metsä kestää paremmin myös ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä myrskyjä ja kasvitauteja. Monimuotoisuuden edistäminen on tärkeää myös muissa elinympäristöissä kuin metsissä.

Kuluva vuosi on monella tapaa biodiversiteetin supervuosi. EU:n komissio julkaisi vastikään kunnianhimoisen Green Deal- eli Vihreän kehityksen ohjelman, ja jäsenmaat saavat lähiaikoina käsittelyynsä luonnoksen EU:n biodiversiteettistrategiaksi. Parhaillaan käydään myös kansainvälisen tason neuvotteluja uusista, vuoteen 2030 ulottuvan ajan monimuotoisuustavoitteista. Myös maa- ja metsätalousministeriö (MMM) valmistelee osaltaan linjauksia näihin eri prosesseihin, samalla kun suunnittelemme ja toteutamme käytännön toimia monimuotoisuuden edistämiseksi.

Sanna Marinin hallitus suhtautuu EU:n tavoin kunnianhimoisesti monimuotoisuuden edistämiseen. MMM jatkaa yhdessä ympäristöministeriön (YM) kanssa metsien monimuotoisuusohjelma METSOn toimeenpanoa, johon on nyt saatu lisärahoitusta eritoten ELY-keskuksissa mutta myös Metsäkeskuksessa. Laajan HELMI-elinympäristöohjelman toimet auttavat puolestaan satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. MMM:n käynnistämä sorsalintujen elinympäristöjä parantava SOTKA-hanke on osa tätä laajaa kokonaisuutta.

Monimuotoisuutta tulee ja on mahdollista ylläpitää ja edistää myös metsätalouden piirissä olevissa metsissä, ja koko metsäala työskenteleekin nyt yhdessä monimuotoisuuden lisäämiseksi talousmetsissä. YM:n ja MMM:n ministereiden johdolla helmikuussa käydyssä metsien pyöreän pöydän keskustelussa kävi ilmi, että alalla on parhaillaan meneillään lukuisia sekä hallintolähtöisiä että vapaaehtoisia edistämistoimia ja tutkimusta tähän liittyen.

Ekologisen kestävyyden edistäminen on – taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ohella – tärkeä osa kokonaiskestävyyttä, ja ympäristökysymykset otetaan nykyisin hyvin huomioon metsänhoidonsuosituksissa. Käytännössä monimuotoisuutta edistetään muun muassa säästämällä hakkuissa lahopuita, poistamalla kuusta lehtometsistä, jättämällä aiempaa runsaammin säästöpuita hakkuualalle sekä esimerkiksi kulottamalla.

Monimuotoisuuden edistäminen otetaan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti huomioon myös Metsähallituksen omistajapoliittisia linjauksia uudistettaessa. MMM on lisäksi mukana luonnonsuojelulain muutosten valmistelussa, jossa käydään läpi muun muassa rajapintoja metsälain ja luonnonsuojelulain välillä. Myös metsäalan toimijoiden vapaaehtoisia PEFC- ja FSC-sertifiointeja uudistetaan parhaillaan.

Itse metsälakiin ei tällä hetkellä ole suunnitteilla muutoksia. Nykyistä metsälakia noudatetaan siten edelleen myös erityisen tärkeisiin ja muihin tärkeisiin elinympäristöihin liittyvän tietohuoltotyön osalta. Metsäkeskus panostaa lähivuosina vahvasti arvokkaiden luontokohteiden kartoittamiseen. Ns. 10 §-muutoksen käytännön vaikutuksia selvitetään erillisessä hankkeessa, jonka on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Työtä monimuotoisuuden edistämiseksi tehdään kaikissa MMM:n luonnonvaraosaston yksiköissä. Ministeriö on muun muassa perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien tulevien kalastussääntöjen valmistelua, ja hallitusohjelmassa suunnattiin lisäresursseja myös vaelluskalojen tilanteen parantamiseen. Monien riistaeläinten, suurpetojen ja kalalajien hoitosuunnitelmia päivitetään lisäksi parhaillaan, ja haitallisia vieraslajeja pyritään torjumaan sekä tuhonaiheuttajina että niiden kielteisten monimuotoisuusvaikutusten vuoksi.

Myös kansainvälinen kasvinterveyden juhlavuosi liittyy osaltaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Vuoden mittaan tulee toivottavasti kaikille selväksi, miten suuri merkitys kasvinterveydellä on ja miksi meidän on yhdessä suojeltava metsiämme, viljelykasvejamme ja luonnon monimuotoisuutta kasvintuhoojilta.

Marja Kokkonen
Osastopäällikkö
MMM:n luonnonvaraosasto

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Luonnonvarat Luonto ja ilmasto MMM Marja Kokkonen Metsät Riista Vieraslajit

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.