Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

MAKA (Make Agriculture Kreit Again) eli kuinka maataloussektori vedetään nousuun

Osmo Rönty Julkaisupäivä 11.4.2023 17.32 Blogit MMM

Parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmän (”MAKA”) loppuraportti luovutettiin ministeri Antti Kurviselle 29. maaliskuuta. Kaikkia eduskuntapuolueita edustanut hyvähenkinen ryhmä puristi tiiviissä tahdissa kokoon yksimielisen ehdotuksen sitä, millä keinoilla Suomen maataloustuotannosta tehdään kestävämpää ja kannattavampaa, varmistaen samalla huoltovarmuutemme. Ehdotukset on tarkoitettu harkittavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

Ryhmän näkemyksen mukaan alkutuotannon kannattavuuden parantaminen ratkaisee monta maataloussektoria kurittavaa haastetta. Nyt suunta on alaspäin: maataloutemme yrittäjätulo on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kutistunut kolmannekseen, vaikka tuottavuuskasvu on ollut muuta EU:ta nopeampaa. Tuottavuuskasvun hedelmät eivät tosiaankaan ole kerääntyneet ketjun alkupäähän. 

Työryhmän jäsenet pitivät suomalaisen elintarvikemarkkinaketjun puutteellista toimintaa keskeisenä ongelmana, jonka ratkaiseminen edellyttää sekä kilpailu-, hankinta- että elintarvikemarkkinalain tarkastelua. Samassa yhteydessä elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuksia markkinoiden toiminnasta on parannettava, jotta valtuutettu voi paremmin hoitaa markkinoiden valvontaa ja seurantaa koskevia tehtäviään. Ryhmän kuulemisessa valtuutettu ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tapailivat yhteistä säveltä keskinäisen yhteistyönsä tiivistämiseksi. Työryhmä ehdottaa myös keinoja elintarvikeviennin tehostamiseen.

Ruuantuottajien aseman parantaminen edellyttää parempia taloudellisia tilastoja elintarvikeketjusta. Yhteisen tilannekuvan saamiseksi on kehitettävä joukko kustannusindeksejä, joita voitaisiin osapuolten niin sopiessa käyttää laukaisijana sopimusten tarkistusneuvotteluihin. Myös EU-lainsäädännön mahdollistamaa tuottajien syvempää yhteistyötä tuottajaorganisaatioiden kautta on edistettävä. Tässä auttaisi neuvonnan lisäksi se, että KKV voisi antaa ennakkoratkaisuja perustamisvaiheessa olevien tuottajaorganisaatioiden kysymyksiin kilpailusääntöjen tulkinnasta.

Työryhmä nimeää myös liudan keinoja huoltovarmuutemme ja maataloussektorin pitkän aikavälin toimintaedellytysten varmistamiseksi. On luotava strategia riippuvuutemme vähentämiseksi tuontipanoksista, kuten typpilannoitteiden raaka-aineista. Samalla on pohdittava maatalouden energiaratkaisuja ja valkuaisomavaraisuutemme lisäämistä. Toisena strategiatason asiana ehdotetaan laajaa pohdintaa kotimaisen ruuantuotannon pitkän aikavälin tahtotilasta. Työryhmän raporttiin sisältyy ehdotuksia myös maatalousverotukseen, tukiohjelmakauden vaihdoksen aiheuttamiin maksuvalmiusongelmiin sekä eläin- ja kasvituotannon riskienhallintaan. Lisäksi halutaan turvata ruoantuotannon perustutkimuksen jatkuvuus, varmistaa maatalouden kiinteistörakenteen parantaminen tilusjärjestelyin sekä huolehtia resursseista viljelijöiden liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi.

Tutustu työryhmän raporttiin tästä.

Kirjoittaja toimi parlamentaarisen työryhmän toisena sihteerinä.
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.