Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Matkailupalveluille yhteinen tietokanta

Jaana Husu-Kallio Julkaisupäivä 14.8.2020 6.41 Blogit

Kulunut kevät ja kesä ovat olleet monella tavalla poikkeuksellisia – myös matkailun osalta. Kotimaan matkailun suosio on kasvanut ja kiinnostus eri matkakohteisiin lisääntynyt. Erityisen iloinen olen siitä, että me suomalaiset olemme sankoin joukoin löytäneet maamme upeat luontokohteet. Ministeriömme tulosohjaaman Metsähallituksen alaiset kansallispuistot ovat tänä vuonna olleet erityisen suosittuja käyntikohteita ympäri Suomen.  

Matkailun eteen tehdään töitä useamman ministeriön voimin työ- ja elinkeinoministeriön luotsaamana. Mukana kehittämisessä on laaja joukko alan toimijoita. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala on kehittänyt  merkittävästi maaseutumatkailua: EU-osarahoitteisen maaseuturahaston kehittämishankkeilla on käynnistetty yli 800 matkailun edistämistoimea. Lisäksi matkailun edistämiseen on suunnattu yritysrahoitusta 357 yritykselle. Maaseuturahaston varoin on kehitetty muun muassa tuotteistettuja matkailupalveluja, matkailuyritysten digitalisaatiota, laadunkehittämistä, markkinointia ja ostettavuutta, parannettu matkakohteiden infrastruktuuria, kehitetty erilaisia teemapohjaisia tuotteita sekä edistetty matkailun kestävyyttä. 

Matkan aikana halutaan monenlaisia palveluja, jotka antavat elämyksiä ja jättävät pysyvän muistijäljen. Maaseuturahastosta olemme tukeneet myös kulttuuripalveluiden ja –kohteiden kehittämistä, jotka omalta osaltaan luovat sisältöjä matkailusektorille.  

On matkan suuntana sitten huvipuisto, kansallispuisto tai vaikkapa tänä vuonna suomalaisten keskuudessa erityisen suosittu Norja, nälkä yllättää matkailijan varmasti. Ruokamatkailu onkin kasvava matkailun osa-alue, mutta mistä matkailija saa tiedon maakunnan herkuista? Mistä ja miten matkailija löytää ravintoloiden, kahviloiden ja myymälöiden helmet matkansa varrella? 

Julkisuudessa onkin lähiaikoina keskusteltu paljon matkailun kohtaanto-ongelmista. Matkailijat hakevat uusia elämyksiä, joita meillä todellakin on tarjota niin matkakohteiden, kulttuuri- ja ruokaelämysten ja puhtaan luonnon myötä. Upeaa kehittämistyötä on tehty niin yksittäisissä yrityksissä, kylissä, alue- ja valtakunnan tasolla ja myös kansainvälisesti verkottuen. 

Suomen matkailustrategiassa on esitetty perustettavaksi matkailupalveluiden kansallinen tietovaranto rajapintojen hyödynnettäväksi. Kannatan tätä lämpimästi, jotta nyt liian hajallaan olevat tiedot saadaan kaikkien matkailijoiden tietoisuuteen. Myös Ruokamatkailustrategian päivityksessä tullaan korostamaan entisestään ruokatuotteiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta osana tuotteen laatua.  

Tämä kesä on myös osoittanut, että meiltä tuntuu puuttuvan selkeä vastuutaho kotimaan matkailun nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi edistämiseksi. Aiemmin kehittämistoimista vastasi jo vuosia sitten lakkautettu Matkailun edistämiskeskus MEK. Nyt matkailun edistäminen ja julkinen resursointi on mahdollistettu vain ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvuun ja kehittämiseen. Tässäkin työssä meillä on valtavan paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Tarvitsemme viime viikkojen keskustelussa keskiössä olleiden paikallisten tarinoiden kertomisen pohjaksi kiireesti kansallisen matkailuportaalin. Sitä tarvitsemme me kaikki kotimaan aarteiden löytämiseksi. Tämän päivän teknologia mahdollistaa, että voimme luoda hyvin monipuolisen tieto- ja tarinapankin myös meille suomalaisille. Olen aivan vakuuttunut, että sillä elvyttäisimme tehokkaasti taloudellisesti erilaisia palveluyrityksiä eri puolilla Suomea ja samalla omaa henkistä hyvinvointiamme uutta kokien ja nykyistä helpommin löytäen tien sinne, mistä palveluja kulloinkin haluamme.

Lue lisää matkailutyöstä maa- ja metsätalousministeriössä: 

Tutustu maaseutuohjelman mahdollisuuksiin ja rahoitettuihin hankkeisiin:

Löydä maaseutuohjelmasta rahoitettuja innostavia kohteita kotimaan matkailuun: https://www.maaseutu.fi/teesesuomessa

Löydä luontokohteitamme: https://www.luontoon.fi/

Löydä lähiruokayrityksiä: https://aitojamakuja.fi/hae-yrityksia/

Kulinaarisia ruokamatkailukohteita: https://www.visitfinland.com/mystay/search/?category[]=25

Ruokamatkailusta lisää: http://hungryforfinland.fi/

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 

 

 

 

Jaana Husu-Kallio Maaseutu Poimi pääuutiseksi Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.