Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Metsät ovat iloinen asia – ne lisäävät meidän kaikkien hyvinvointia

Marja Kokkonen Julkaisupäivä 8.7.2019 13.53 Blogit

Matkustin muutamia kuukausia sitten Intiassa. Moni asia aukeni siellä uudella tavalla. Muutama esimerkki: Intiassa syntyy 55 000 lasta vuorokaudessa. Hiilen osuus energiatuotannosta on 60 prosenttia ja energiaa käytetään maassa nyt kaksi kertaa enemmän kuin vuosituhannen alussa. Metsien omistus on pääosin järjestämättä. Keinokastelua lisätään voimakkaasti ruuan tuottamiseksi.

Samaan aikaan Suomessa:

  • Metsät kasvavat hyvin, ja kasvuvauhtia on mahdollista lisätä edelleen.

  • Metsäpaloista, myrskyistä ja kasvitaudeista johtuvia metsätuhoja on – ainakin toistaiseksi – suhteellisen vähän.

  • Puustoon sitoutunut hiilivarasto on kasvanut 50 vuotta peräkkäin, eli metsiä on hakattu vähemmän kuin ne ovat vuosittain kasvaneet. Ennätysvuonna 2018 talousmetsien kasvusta hyödynnettiin 78 %, joten hakkuita voidaan vielä maltillisesti lisätäkin.

  • Metsien monimuotoisuuden eteen tehdään jatkuvasti työtä ja myös tuloksia on alkanut näkyä. Vaikka työtä vielä riittää, niin on hyvä huomata, että uhanalaisten lajien osuus metsien kaikista lajeista on pienempi kuin muissa luontotyypeissä.

  • Metsiensuojeluohjelma METSO ja soiden suojelu saivat uudelta hallitukselta lisää rahoitusta, myös metsänomistajille mieluinen määräaikainen suojelu ja talousmetsien luonnonhoitohankkeet saanevat siitä osansa.

  • Luonnonvaratutkimus on korkeatasoista ja siihenkin on saatu lisää rahaa. Erilaisten simulointien rinnalle pystytään jatkossa tuottamaan yhä enemmän tietoa myös käytännön tilanteista ja luomaan pitkiä seurantatietosarjoja.

  • Energiaintensiivinen metsäteollisuus tuottaa pääosin itse energiansa ja jakaa sitä myös lähialueille sen sijaan, että tehtaat ja sahalaitokset ottaisivat tarvitsemansa energian yhteisistä sähköverkoista.

  • Teollisuuden rakennemuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla: sellua ja sen valmistuksen sivuvirtoja käytetään nykyisin raaka-aineina yhä enemmän myös esimerkiksi tekstiili- ja kemianteollisuudessa, ja puurakentaminenkin edistyy.

  • Haave fossiilisten raaka-aineiden ja energian korvaamisesta uusiutuvalla raaka-aineella ja energialla ei vaikutakaan täällä enää niin kaukaiselta.

Syksyllä aloittaa uusi metsäneuvosto, johon on tulossa tauon jälkeen mukaan – WWF:n lisäksi – myös Suomen Luonnonsuojeluliiton edustaja. Yhteensä 35-henkinen, elinkeinoelämän, hallinnon, tutkimuslaitosten ja järjestöjen edustajista koottu metsäneuvosto tarjoaa erinomaisen foorumin kasvokkain käytävään keskusteluun ja erilaisten metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamiseen.

Näistä ilonaiheista halusin kertoa, jotta julkisuudessa käytävä metsäkeskustelu saisi edes hetkeksi hiukan positiivisemman ja elämänmyönteisemmän sävyn.

Myös maa- ja metsätalousministeriön tuottama uunituore video Suomen metsien mahdollisuuksista viestii toiveikkuudesta ja metsiin liittyvästä ilosta. Toivon, että sinäkin annat sille hetken kallisarvoista aikaasi! Ollaan reilusti ylpeitä metsistämme ja kehitetään alaa yhdessä eteenpäin.

Video: Suomalainen metsä – täynnä mahdollisuuksia

Hyvää kesää kaikille!

Marja Kokkonen
Metsäneuvos / MMM

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.