Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Ministeriö luottaa tutkittuun tietoon päätöksenteon perustana

Mikko Peltonen Julkaisupäivä 22.2.2021 12.00 Blogit MMM

Elämme tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia aikoja, monessakin mielessä. Itselleni tutkijan koulutuksen saaneena on ollut hämmentävää seurata viime aikojen kehitystä, jossa poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tutkimuksen tuottamaa tietoa kyseenalaistetaan ennen näkemättömällä tavalla. Pelkkiin mielikuviin pohjautuvia tietoja esitetään vaihtoehtoisena totuutena tutkimuksen tuottamalle tiedolle. Tutkimustuloksia manipuloidaan ja vääristellään tarkoitushakuisesti. Esimerkkejä ei tarvitse hakea Atlantin takaa, ilmiö on havaittavissa myös lähipiirissä. 

Oman metsästysseurani keskusteluryhmässä kommentoidaan kärkkäästi susipolitiikkaa ja suden kannanarviointia. Luke joutuu helposti sijaiskärsijäksi, johon turhautumista ja mielipahaa puretaan. Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu oleellisesti jatkuvan kritiikin alaisena toimiminen. Itse olen metsästäjäkavereille huomauttanut, että kritiikin pitää olla asiantuntevaa, jotta tutkimusmenetelmiä ja tulosten tulkintaa voidaan kehittää paremmiksi. Juupas-eipäs –argumenteista ja salaliittoteorioista ei ole apua. Tieteessä tavoitellaan totuutta, mutta sitä ei koskaan lopullisesti saavuteta. Ja välillä huomataan, että ollaan oltu hakoteillä ja tarvitaan uudistuksia. Joka tapauksessa tutkittu tieto on päätöksenteon perustana aina vahvempi kuin epämääräinen mutu-tuntuma.

Tutkimukselle on siis kysyntää, ehkä enemmän kuin pitkään aikaan. Siksi MMM ei jää toimettomaksi omalla tontillaan. Olemme parhaillaan täsmentämässä tutkimuksen strategisia linjauksia. Käytännössä se tarkoittaa konkreettisten teemojen, painopisteiden ja kärkien kuvaamista. Työssä hyödynnetään yhteistyökumppanien ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden kannalta merkittävistä tietotarpeista. Kun agenda valmistuu tulevana kesänä, sitä ryhdytään toteuttamaan niillä voimavaroilla ja välineillä, joita on valmiiksi käytettävissä. Erillistä uutta tutkimusrahoitusta toimeenpanoon ei ole varattu.

MMM on ollut aktiivisesti mukana kansallisessa ja EU-tason tutkimuskeskustelussa. Meiltä kysytään usein mielipidettä myös muiden rahoittajien ohjelmasuunnitteluun. Ja osaamme kertoa mielipiteemme tarvittaessa myös kysymättä, tietenkin aina rakentavassa ja yhteistyöhakuisessa hengessä. Huolella mietitty tutkimusagenda auttaa pitämään näkymän kirkkaana ja suunnan vakaana kohti tulevaisuuden haasteita.

Tutkimusagendan ohella toinen merkittävä ajankohtainen tutkimusasia on hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaan liittyvä Hiilestä kiinni –tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Ensimmäisen hakukierroksen rahoitettavat hankkeet julkistetaan aivan näillä hetkillä. Myös ohjelmapäällikön rekrytointi alkaa olla loppusuoralla. Hiilestä kiinni –ohjelma tarjoaa monipuolisesti tutkimuksellista tukea Suomen ponnisteluihin kohti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Jälleen hyvä esimerkki siitä, miten tutkimustieto voidaan kytkeä kiinteäksi osaksi politiikan ja päätöksenteon valmistelua.

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön tutkimusjohtaja
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.