Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Nimisuojajärjestelmä uudistuu

Maija Heinonen Julkaisupäivä 5.12.2022 12.00 Blogit MMM

Komissio antoi ehdotuksensa maantieteellisten merkintöjen, meillä tutummin nimisuojajärjestelmän, uudistamisesta maaliskuun lopussa. Siitä lähtien ehdotusta on käsitelty neuvostossa sekä Ranskan että Tšekin puheenjohtajakaudella ja käsittelyä jatketaan vielä keväällä Ruotsin kaudella. Euroopan parlamentissa ehdotuksen käsittelystä vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI). Neuvottelut parlamentin kanssa alkanevat loppukeväästä ja sopimus saadaan aikaisintaan ensi vuoden lopulla.

Uudistuksen päätavoitteena on vahvistaa suojaa sekä lisätä maantieteellisten merkintöjen käyttöä koko EU:n alueella. Tähän pyritään vahvistamalla suojausta etenkin verkkokaupassa, vahvistamalla tuottajaryhmien asemaa, siirtämällä tehtäviä Euroopan teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) sekä yhdenmukaistamalla maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, viinien ja tislattujen alkoholijuomien rekisteröintiä, suojaamista, valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt ja menettelytavat. Uudistuksessa huomioidaan myös kestävyysnäkökanta, sillä järjestelmiin sisällytetään vapaaehtoisia Pellolta pöytään –strategian mukaisia kestävyyskriteereitä.

Neuvoston työryhmässä tekninen käsittely on ollut todella hyvin yksityiskohtaista artiklojen käsittelyä. Tšekki on tuonut uusia kompromissiesityksiä pöydälle ja voi sanoa, että ehdotus on mennyt parempaan suuntaan. Suurin kiistanaihe on ollut tiettyjen hakemusten käsittelyyn liittyvien tehtävien siirtäminen EUIPOlle. Enemmistö jäsenmaista on ollut tätä vastaan, huolimatta siitä tosiasiasta, että käytännössä virasto on käsitellyt hakemuksia jo muutaman vuoden. Kompromissina lienee, että virastolle siirretäänkin lähinnä hallinnollisia tehtäviä ja rekistereiden perustamista ja ylläpitoa.

Komissio on kertonut myös järjestävänsä alan toimijoille seminaareja niissä jäsenmaissa, joissa on vähän rekisteröityjä nimityksiä. Tämä koskee myös meitä, sillä yhteisössä suojatuista noin 3 500 nimestä vain 13 on suomalaisia tuotteita. Se kolmastoista nimitys ’Aito Saunapalvikinkku’/’Äkta Basturökt skinka’ saatiin suojattua syksyllä, edellisestä rekisteröinnistä olikin kulunut jo yhdeksän vuotta. 

Suomalaisia nimisuojatuotteita tarvitaan lisää, jotta myös me pystyisimme hyödyntämään järjestelmän mahdollisuuksia kuten tuotteista saatavaa lisäarvoa, sillä selvitysten mukaan nimisuojatuotteista saadaan keskimäärin kaksinkertainen hinta standardituotteeseen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2018 tehdyssä kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin 20 uutta nimitystä vuonna 2025. Suunnitelman mukaisesti meillä on järjestetty työpajoja hakemusten laatimiseksi, annettu neuvontaa ja koulutusta sekä tiedotettu järjestelmästä. Tavoite on haastava, mutta onneksi uusia suomalaisia hakemuksia on saatu kansalliseen käsittelyyn ja yksi hakemus ’Suonenjoen mansikka’ on jo komission käsittelyssä.

Tämän vuoden aikana odotettiin myös ehdotusta maataloustuotteiden menekinedistämispolitiikan uudistamisesta. Toistaiseksi sitä ei ole vielä komissiosta tullut, sillä kiistaa käydään siitä tulisiko liha ja viini sulkea pois tuen piiristä. Saa nähdä, millainen poliittinen kädenvääntö sen osalta on tulossa.

Kirjoittaja toimii neuvottelevana virkamiehenä ja vastaa sekä nimisuoja-asioista että maataloustuotteiden menekinedistämispolitiikasta maa- ja metsätalousministeriössä. 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.