Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Oikeista ja vääristä hiilinielulaskelmista

Heikki Granholm Julkaisupäivä 10.12.2018 17.15 Blogit MMM

Helsingin Sanomat nosti viikonloppuna esiin virheen Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan marraskuussa esittämissä metsien hiilinieluarvioissa (HS 8.12.). Asiaa kommentointiin koko viikonlopun ajan vilkkaasti sosiaalisessa mediassa, vaikkei virhe ollutkaan johtopäätösten kannalta olennainen. Luke ja asianomainen tutkija ovat  myöntäneet virheen ja pahoitelleet sitä. 

Sosiaalisen median keskustelu laajeni nopeasti koskemaan myös toista metsien hiilinieluun liittyvää ajankohtaista asiaa, ja alaa tuntemattomien oli varmasti mahdotonta saada kuvaa siitä, mitkä asiat ja väittämät liittyivät toisiinsa ja mitkä eivät.

Yritän tässä selventää, mistä käydyssä keskustelussa oli kyse. Keskeistä asiassa on se, että kyse on kaksista eri laskelmista, jotka on tehty eri tarkoituksia varten.

Luken tutkijan marraskuussa esiin tuomat luvut olivat ennakkotietoja Lukessa valmisteltavana olevan valtioneuvoston ns. VNTeas-rahoituksella tehtävän tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa pyritään eri skenaarioilla arvioimaan maatalous- ja maankäyttösektorien päästö- ja nielukehitystä vuoteen 2050 mennessä. Professori Asikaisen eduskunnassa ja sen jälkeen julkisuudessa esittämät alustavat skenaarioluvut oli ymmärtääkseni laskettu oikein. Ongelmana oli kuitenkin se, että esitetty vertailuluku vuodelta 2016 ei ollut uusien arvioiden kanssa vertailukelpoinen, koska taulukosta oli vahingossa luettu ”väärää riviä”. Varsinainen raportti skenaariotarkastelusta on parhaillaan tarkastettavana ennen sen julkaisemista aikataulun mukaisesti ensi vuoden alussa.

Toiset keskustelussa esillä olleet laskelmat liittyvät puolestaan EU:lle vuoden loppuun mennessä toimitettavaan LULUCF-asetuksen mukaiseen metsien vertailutasoraporttiin.  Kauden 2021–2025 todellisia metsien hiilinieluarvoja tullaan aikanaan vertaamaan tähän metsien vertailutasoon, kun kauden lopussa (vuonna 2032) arvioidaan Suomen maankäyttösektorin ilmastotavoitteen toteutumista. Arvio hiilinielutasosta pohjautuu LULUCF-asetuksen kriteerien mukaisesti tarkastelukauden 2000–2009 toteutuneisiin metsien käyttöä kuvaaviin lukuihin sekä oletukseen siitä, että kauden hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös tulevalla velvoitekaudella.

Kummassakaan laskelmassa ei ole kyse poliittisista päätöksistä tai tavoitteista. Ensiksi mainitut skenaariolaskelmat liittyvät edellä mainittuun VNTeas-tutkimushankkeeseen ja jälkimmäisissä on kyse teknisestä laskelmasta, joka on laadittu maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja Luken yhteistyönä EU:n LULUCF-asetuksen kriteerien mukaisesti.

Luonnosta LULUCF-vertailutasoraportiksi esiteltiin eduskunnan ympäristövaliokunnalle keskiviikkona 5.12. Sen jälkeen luonnos toimitettiin EU-asioita koordinoivien metsä- ja ympäristöjaostojen jäsenille, jotka käsittelevät asiaa yhteiskokouksessaan 12.12. Samana päivänä Luonnonvarakeskus järjestää tiedotustilaisuuden, jossa valotetaan vertailutasoraportin taustalaskelmia ja niiden perusteluja. Raportti julkaistaan tuolloin myös MMM:n ja Luken verkkosivuilla, jolloin se on kaikkien saatavilla ja arvioitavana. 

Komissiolle vertailutasoraportti toimitetaan vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen – vuoden 2019 kuluessa – jäsenmaiden vertailutasot arvioidaan LULUCF-asetuksen mukaisesti. Arviointiin osallistuu jäsenmaiden edustajia ja komission nimeämiä riippumattomia asiantuntijoita sekä asiantuntijoita tutkimuslaitoksista ja sidosryhmistä. Lopulliset vertailutasot komissio vahvistaa vuonna 2020.   

Heikki Granholm
Metsäneuvos
MMM

Heikki Granholm Ilmastonmuutos MMM Metsät Poimi uutisnostoksi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.