Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Paikkatiedoilla toimivampi arki kaikille

Mari Laakso Julkaisupäivä 2.7.2018 9.55 Blogit MMM

Mari Laakso

Blogin kirjoittaja Mari Laakso

Varsinkin näin kesälomien aikaan moni etsii uusia, itselle tuntemattomia reittejä ystävien mökille, metsäretkillä, veneillen tai vaikka pyöräillen. Kartat ja navigointi ovatkin arkipäivän paikkatiedon hyötykäyttöä. Paikkatietoa on myös valtavasti muualla ja yhä laajemmista tietovarannoista tulee paikkatietoa, kun niihin nykyteknologialla ovat yhdistettävissä sijainti, koordinaatteja ja osoitteita. 

Paikkatieto onkin nyt päässyt parrasvaloihin, kun eduskunnalle toukokuussa esiteltiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmisteltu paikkatietopoliittinen selonteko. Selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan. Se nostaa esille muutamia tärkeimpiä ja kiireellisempiä toimenpiteitä, joita yhteiskunta kaipaa paikkatietojen paremman hyödyntämisen takaamiseksi. Toimenpideohjelmaan kuuluu niin osoitteiden valtakunnallinen kuntoon laittaminen, paikannusta tarkentavan palvelun tarjoaminen avoimesti kaikille kuin yleistä yhteistyötä, ekosysteemiajattelua ja kaikkia tavoitteita tukevan lainsäädännön luominen.

Koska tiedon käyttö on yhä laajempaa, tulee paikkatietojen, kuten tietojen yleisemminkin, olla yhteiskäyttöisiä. Tietojen pitää olla kansallisella ja direktiivien mukaisesti myös kansainvälisellä tasolla yhdisteltäviä, yhtenäistettyjä ja avoimesti käytettävissä olevia.

Tällaiset tiedot mahdollistavat tehokkaan tietojen ylläpidon, laajan jatkokäytön, erilaiset analyysit ja tietoon pohjautuvan päätöksenteon ja johtamisen. Muuttuvassa yhteiskunnassa ajankohtaisine sote- ja maakuntauudistuksineen on yhä suurempi tarve luotettaviin paikkatietoihin pohjautuviin analyyseihin.

Toisaalta, kun yhä useammat tietoaineistot ovat sijaintipohjaisesti yhdisteltävissä voi myös syntyä tiedonkäyttötilanteita, joissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota yksilön yksityisyyden suojaan tai jopa yhteiskunnan turvallisuuteen. Siksi on tärkeää tunnistaa tietojen hallinnoinnissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuus.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa mittavaa Paikkatietoalusta-hanketta, joka pyrkii kestävällä tavalla ratkaisemaan edellä kuvattuja haasteita. Hankkeessa luodaan ratkaisuja tiedon hajanaisuuteen tarjoamalla yhteiskäyttöinen alusta. Se selkeyttää tiedontuottamisen rooleja, poistaa päällekkäistä työtä ja tarjoaa laatuvarmennettua standardien mukaista paikkatietoa. Lisäksi alusta edistää myös yksityisen sektorin mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaa julkisilla varoilla luodun avoimen tietovarannon ympärille.

Kuten maa- ja metsätalousministeriön tulevaisuuskatsauskin visioi, laadukkaan paikkatiedon avulla ennustamme ilmastonmuutoksen vaikutuksia, edistämme biotaloutta, seuraamme luonnonvaroja, mahdollistamme älymaataloutta, älykaupunkeja, älyliikennettä ja älyasumista. Tavoitteena onkin, ei enempää eikä vähempää, maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi. Sitä kohti siis yhteistyöllä ja avoimin mielin, hyöty tulee satamaan meidän kaikkien laariin.

Mari Laakso
Paikkatietoasiantuntija, m
aa- ja metsätalousministeriö, 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.