Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Polku kestävään ruokajärjestelmään

Minna Huttunen Julkaisupäivä 27.6.2024 14.11 Blogit MMM

Ruokajärjestelmämme on viritetty tuottamaan riittävästi kohtuuhintaista ja turvallista ruokaa. Seuraava askel on muokata myös tulonjako oikeudenmukaiseksi ja varmistaa, että terveellinen vaihtoehto on kaikkien saatavilla helposti.

Euroopan komission rahoittaman FOODPathS-hankkeen tavoitteena on kehittää pienoismalli ja prototyyppi kestävien ruokajärjestelmien eurooppalaiselle kumppanuudelle (P-SFS). FOODPathS:n ohjausryhmän jäsenet kokosivat Seinäjoella kesäkuussa kestävien ruokajärjestelmien julistuksen ohjaamaan hanketta eteenpäin.

Tästä hetkestä eteenpäin meidän tulee vauhdittaa siirtymää kohti kestäviä ruokajärjestelmiä varmistaaksemme ruoka- ja ravitsemusturva sekä valinnanvapaus myös tuleville sukupolville planetaaristen rajojen puitteissa.

FOODPathS:n ohjausryhmän jäsenet listasivat kestävyyssiirtymää vauhdittavat keskeiset toimet. Ne ovat:

  1. Osallistava hallinto; ruokajärjestelmät muodostuvat monien toimijoiden verkostoista, joilla on vahva keskinäinen riippuvuus. Riippuvuussuhteissa on epätasapainoa mm. tulonjaossa. Eri politiikkoja voidaan suunnata yhteisen tavoitteen taakse hyödyntämällä yhteistä viitekehystä kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, EU:n vihreän kehityksen ohjelma tai Yhteinen terveys –lähestyminen.  Kansallisella tasolla yhteistyötä voidaan vahvistaa linjaamalla yhdessä ruokapolitiikasta ja edistämällä hallinnonalojen välistä työtä.
  2. Kestävyyssiirtymä edellyttää systeemistä, kokonaisvaltaista lähestymistä, jossa huomioidaan samanaikaisesti ympäristö, talous ja ihmisten terveys. Integroitu lähestyminen otetaan osaksi politiikkoja sen sijaan että edistettäisiin yksittäisiin tuotteisiin liittyviä tavoitteita. Myös tutkimusohjelmissa ja –rahoituksissa huomioidaan ruokajärjestelmälähestyminen ja eri sidosryhmät. Living lab –malli on toimiva testijärjestelmä kokeilla tieteellisiä tuloksia käytännössä.
  3. Kestävyyssiirtymän etenemistä pitää seurata. Seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta resurssit suunnataan oikein ja vahvistetaan kansalaisten luottamusta päätöksentekoon. Seurantaindikaattoreissa tulee huomioida politiikkatoimien vaikuttavuus. Keskeinen onnistumisen mittari on edistää kansalaisten mahdollisuuksia valita terveyttä tukevia elintarvikkeita. Ruokaturva on ruokajärjestelmälähestymisen keskeinen tulos.

Näiden suuntaviivojen kautta kaikki ruokajärjestelmän toimijat osallistetaan johdonmukaisesti kestävyyssiirtymään. Odottaminen ei ole enää vaihtoehto, vaan toimia tarvitaan tänään. FOODPathS:n hankekoordinaattori, INRAE:n tutkimusjohtaja Hugo De-Vries vertasi onnistumista orkesterimusiikkiin:

- Orkesteri voi soittaa sinfonian, jos kaikki muusikot pelaavat harmonisesti, samoin ruokajärjestelmä saavuttaa kestävyyden, kunhan toimimme yhdessä”.

Ohjausryhmän julistus kokonaisuudessaan löytyy FOODPathS:n verkkosivulta.

MMM Minna Huttunen Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.