Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Riistaa ruokapöytään

Maaria Hackzell Julkaisupäivä 24.8.2020 13.01 Blogit MMM

Syksyn jahtikausi on pian käsillä ja riistaa saadaan taas ruokapöytään. Suurin osa luonnonvaraisen riistan lihasta päätyy metsästäjien omaan käyttöön, mutta sille olisi kysyntää myös markkinoilla. Miten riistanlihaa sitten saisi markkinoille? 

Suomi on hyödyntänyt EU-lainsäädännön mahdollistamia luonnonvaraista riistaa koskevia helpotuksia. Metsästäjä tai metsästysseura voi tietyin ehdoin toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin (kauppaan ja ravintolaan) luonnonvaraisen riistan lihaa ilman lihantarkastusta.  Toiminnasta pitää tehdä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille, jolloin niin sanottu lahtivaja muuttuu ”ilmoitetuksi elintarvikehuoneistoksi”. Vähittäismyyntiin saa toimittaa enintään 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1 000 jänistä tai kania ja 3 000 lintua vastaavan määrän lihaa vuodessa. Tämä polku on merkittävästi helpottanut riistan lihan saattamista markkinoille ja kuluttajien saataville. 

Lisäksi metsästäjä tai metsästysseura voi tietyin ehdoin toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin luonnonvaraista riistaa niin sanottuna alkutuotannon tuotteena eli nylkemättömänä tai kynimättömänä. Tällöin ei vaadita ilmoitusta kuntaan eikä lihantarkastusta.  Vuotuiset enimmäismäärät metsästäjää tai metsästysseuraa kohden ovat samat kuin yllä: 1 000 jänistä ja kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista. Tätä polkua käytetään vähemmän, ja lähinnä pienriistalle.

Metsästäjä tai metsästysseura voi myös luovuttaa suoraan kuluttajalle luonnonvaraista riistaa tai luonnonvaraisen riistan lihaa ilman lihantarkastusta. Jos kyse on alkutuotannon tuotteesta, ilmoitusta kuntaan ei vaadita, ja vuotuiset enimmäismäärät metsästäjää tai metsästysseuraa kohden ovat samat kuin yllä: 1 000 jänistä ja kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista. Jos kyse on lihasta, ilmoitus kuntaan vaaditaan, mutta enimmäismääristä ei ole säädetty. Trikiinialttiiden eläinten (esimerkiksi karhun ja villisian) lihaa saa kuitenkin luovuttaa kuluttajalle vasta kielteisen trikiinitutkimustuloksen jälkeen. Näin kuluttajia suojataan trikinella-loisriskiltä.

Edellä mainitut helpotukset koskevat riistan ja riistan lihan myyntiä metsästäjältä suoraan paikalliseen vähittäismyyntiin tai kuluttajalle. Perussääntö on, että luonnonvarainen riista toimitetaan riistan käsittelylaitokseen loppuun teurastukseen ja lihantarkastukseen. Lihantarkastuksessa virkaeläinlääkärin hyväksymä liha voidaan saattaa markkinoille, esimerkiksi jatkojalostukseen. Jos riistan lihaa halutaan toimittaa markkinoille laitoksessa jatkojalostettuna, on käytettävä tätä polkua. Teurastamot voidaan hyväksyä riistan käsittelylaitoksiksi ja luonnonvaraista riistaa voidaan käsitellä myös niissä poroteurastamoissa, joilla on siihen hyväksyntä. Ruokaviraston internetsivuilla on lista riistan käsittelylaitoksista ja poroteurastamoista. Niin sanotuissa lahtivajoissa lihantarkastusta ei enää voi tehdä.

Ruokavirasto on tehnyt kattavan ohjeen luonnonvaraisen riistan lihan käsittelystä ja lihan toimittamisesta myyntiin, johon kannattaa tutustua.

Jahtionnea!

Maaria Hackzell, erityisasiantuntija

 

Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto MMM Maaria Hackzell Metsästys Metsät Riista

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.