Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Ruoka ja vesi ovat osa NATOn ja EU:n kokonaisturvallisuutta

Julkaisupäivä 8.5.2023 13.10 Blogit

Toimiva, kattava ja kestävä ruoka-ja vesihuolto on olennainen osa kansallista huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta, mutta myös osa puolustusliitto NATOa. Tämä tuli selväksi MMM:n kansliapäällikön johtoryhmälle ja hallinnonalan virastopäälliköille, kun kävimme Brysselissä tutustumassa NATOn toimintaan. Komission esityksistä selvisi, että EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja ruokaturvallisuus ovat kokonaisturvallisuuden takaamisen välineitä. 

Suomen NATO-suurlähettiläs Klaus Korhonen ja eversti Mika Seppä vertasivat Suomen NATO-jäsenyyden merkitystä aikaisempaan kumppanuusaikaan. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat ensi kertaa yhdessä puolustusliitossa sitten Kalmarin Unionin (1397-1523). Suomi ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä. Nyt sekä suomalaisia sotilaita että siviiliasiantuntijoita tarvitaan NATOon töihin. Mainittakoon, että Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on jo vuosikausia tehnyt NATO-yhteistyötä. Sen paikkatieto-osaaminen on maailmanhuippua. 

NATOn resilienssistä vastaavien johtajien Sarah Tarryn ja Hasit Thankeyn kanssa käydyn keskustelun perusteella Suomelta odotetaan vahvaa resilienssiosaamista ja -panostusta, on sitten kyseessä energia-, liikenne- tai ruokahuolto. Nyt parhaillaan NATO-sihteeristö kerää jäseniltään tietoreserviä suunnittelutyötään varten. Kysymyspatteri on parhaillaan Suomessa vastattavana. 

Kuulimme vierailun aikana komission esitykset maataloudesta, ruokaturvallisuudesta (food safety) ja ilmastopolitiikasta. Nykyisen komission kausi alkaa olla lopuillaan, mutta vielä on antamatta joukko säädösesityksiä osana Farm to Fork -strategiaa. Saimme ilmastopolitiikasta aikaan kiivaan keskustelun. Se koski komission ilmastotavoitteiden täytäntöönpanoa ja erityisesti jäsenvaltioiden eroavuuksia erityisesti metsien ja soiden määrässä. 
 
EU:n jäsenmailta vaaditaan erityistä yksimielisyyttä Ukrainan sodan jälleenrakennusten kustannusten kattamiseen. Yhteistyökyvyllä on merkitystä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä ei voi EU-työssäkään liikaa korostaa, kertoivat Suomen pysyvän edustajan suurlähettiläs Markku Keinänen ja tämän sijainen Tuuli-Maaria Aalto EU-katsauksessaan.

Ryhmämme nimeksi oli kirjattu Finnish Head of Agencies komission vierailuseinälle. Uusi nimi oli osuva, sillä tällaisella kokoonpanolla emme aikaisemmin ole yhdessä Brysselissä vierailleetkaan. Ryhmä esitti tiukkoja kysymyksiä ja oli ilo kuunnella vilkasta puheensorinaa. Aikaa olisimme tarvinneet runsaasti enemmän, se loppui joka kohteessa kesken. Matka antoi runsaasti uusia ajatuksia päälliköiden jokapäiväiseen arkityöhön ja hallinnonalan yhteiseen kehittämiseen.

Kirjoittaja maatalousneuvos Kirsi Heinonen oli matkanjohtajana Brysselissä 4.-5.5.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.