Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Uusi kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma viimeisteli ilmastopolitiikan supervuoden 2022

Kirsi Mäkinen Julkaisupäivä 21.12.2022 10.42 Blogit MMM

Vuonna 2022 päivänvalon näki lähes kaikki keskeiset kansallisen tason ilmastopolitiikan suunnitelmat. Viimeisimpänä valtioneuvosto hyväksyi ja antoi eduskunnalle selonteon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 15.12.2022. 

Tällä hallituskaudella suunnitelmien ja strategioiden lisäksi on uudistettu myös ilmastolaki, joten tavoitteiden asettamiseen ja suunnitelmien laatimiseen on todella panostettu viime vuosina. Seuraavaksi olennaista on keskittyä toimeenpanoon ja varmistaa, etteivät tavoitteet jää hyviksi aikomuksiksi. 

Uusi kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma, tuttavallisemmin KISS2030, visioi tulevaisuuden, jossa hyvinvointi ja turvallisuus toteutuvat muuttuvasta ilmastosta huolimatta. Visiota kohti vievät tavoitteet ja toimet vastaavat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin vuoteen 2030 asti. 

Uuden suunnitelman myötä edellisen, vuonna 2014 hyväksytyn kansallisen sopeutumissuunnitelman aikakausi tulee päätökseen. Joulukuussa pidetyssä sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän viimeisessä kokouksessa todettiin, että työn painoarvo on noussut ilahduttavalla tavalla. Valtakunnallisen työn lisäksi eri alueilla ja yhä useammissa kunnissa on havahduttu tarpeeseen varautua muuttuvan ilmaston vaikutuksiin. 

Edellisen suunnitelman toimeenpanosta kertyneitä oppeja on hyödynnetty laajalti uuden suunnitelman valmistelussa. KISS2030:lla turvataan myös jo aiemmin käynnistettyä ansiokasta työtä yhteiskunnan ilmastonkestävyyden ja ilmastoriskien hallinnan vahvistamiseksi.

Iso osa suunnitelman tavoitteista ja toimista on kansallisesti poikkileikkaavia, sillä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen edellyttävät toimia kaikilta sektoreilta. Suunnitelmaan sisältyy esimerkiksi kuivuusriskien hallintaa ja helteiden terveyshaittoihin varautumista vahvistavia tavoitteita ja toimia. Lisäksi selvitetään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia huoltovarmuuteen, kehitetään luontopohjaisia ratkaisuja osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sisällytetään sopeutuminen toimialojen ilmastotiekarttoihin mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelma kattaa myös alue- ja kuntatason sopeutumisen vahvistamisen sekä kansainvälisen yhteistyön. 

Suunnitelman toimeenpano käynnistetään vuoden 2023 alussa. Kuten suunnitelman valmistelussa, myös sen toimeenpanossa tulee olemaan keskeistä laaja yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Ilmastonmuutoksen voimistuvat vaikutukset haastavat meidät kaikki pohtimaan mitä voimme itse tehdä paitsi muutoksen rajoittamiseksi niin entistä vahvemmin myös siihen varautumiseksi ja sopeutumiseksi. Jos kiinnostuit ja haluat osallistua mukaan, laita meille viestiä osoitteeseen KISS2030@gov.fi. Lämpimästi tervetuloa! 

Voit tutustua suunnitelmaan MMM:n verkkosivuilla. Suunnitelman valmistelu on dokumentoitu valtioneuvoston verkkosivuille. Työn etenemistä voit seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #KISS2030. 

Kirjoittaja toimii neuvottelevana virkamiehenä maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosastolla. 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.