Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Varmassa vara parempi – miltä ilmastonmuutokseen varautuminen näyttää koronaepidemian keskellä?

Kirsi Mäkinen Julkaisupäivä 30.3.2020 9.00 Blogit MMM

Koronaepidemia on edennyt kuin varkain, ilmastonmuutos on ollut käynnissä jo pidempään ja sen vaikutuksia on osattu odottaa. Koronan suhteen päätöksiä ja toimia on tarvittu hyvin nopeassa aikataulussa, ilmastonmuutokseen varautumisessa meillä on vähän enemmän aikaa, muttei kuitenkaan hukattavaksi asti.

Eroista huolimatta epidemiatilanteen ja ilmastonmuutoksen välillä on myös yhtäläisyyksiä, joita olen viime viikkoina pohtinut. Mitä epidemiatilanne kertoo yhteiskuntamme valmiudesta vastata meitä kaikkia koskevaan uhkaan?

Sekä koronavirusepidemian hallintaan että ilmastonmuutokseen liittyviä päätöksiä joudutaan tekemään epävarmuuden vallitessa ja jatkuvasti kehittyvään tietoon nojaten. On ollut ilahduttavaa nähdä, miten terveysviranomaisten tuottamaa tietoa ja osaamista arvostetaan epidemiatilanteen hallinnassa. Viime ajat ovat osoittaneet kykymme tehdä ja toimeenpanna päätöksiä epävarmuudesta huolimatta. Samaa asennetta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien ongelmien ratkomisessa.

Toivon sydämestäni, ettei ilmastonmuutoksesta tai sään ääri-ilmiöistä johtuen koskaan jouduta toteamaan poikkeusoloja. Myös säähän ja ilmastoon liittyviin riskeihin on kuitenkin varauduttava ja varaudutaankin yhtä lailla kuin vakaviin tartuntatautitilanteisiin.

Ilmastonmuutokseen liittyvät sää- ja ilmastoriskit otetaan huomioon Kansallisessa riskiarviossa (2019) ja sitä täydentävissä alueellisissa riskiarvioissa, ja Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 edistää säähän ja ilmastoon liittyvän riskienhallintaa kaikilla hallinnon tasoilla. Varautuminen parantaa valmiuttamme kohdata eri syistä johtuvia häiriötilanteita, olipa kyseessä sitten myrskyistä johtuva sähkönjakelun häiriintyminen tai nopeasti leviävä tartuntatauti.

Epidemian jyllätessä huomiomme luonnollisesti kiinnittyy käsillä olevaan tilanteeseen, jolloin ilmastonmuutos ja sen vaikutukset voivat tuntua sekä toissijaisilta että kaukaisilta. Mittavista ja varmasti osin pysyvistä vaikutuksistaan huolimatta koronaepidemia menee kuitenkin väistämättä ohi jollakin aikavälillä, mutta ilmaston lämpenemiseen meidän on varauduttava senkin jälkeen. Samalla on selvää, että yhteiskunnan normaaleja toimintoja on tarve ylläpitää ja edistää mahdollisuuksien mukaan kaikissa oloissa.

Vuosi 2019 oli mittaushistorian lämpimin vuosi Euroopassa. Mennyt talvi runsaine sateineen on sekin ollut poikkeuksellinen. Pohjoisessa talven lumisateet ovat kerryttäneet tavanomaista huomattavasti suuremman lumikuorman, joka jatkaa edelleen kasvuaan. Lapissa varaudutaankin parhaillaan koronaepidemian lisäksi myös ennätyksellisiin kevättulviin.

Sekä tulviin varautumisessa että koronaepidemian hallinnassa olennaista on huippujen tasaaminen vahinkojen minimoimiseksi. Lapin puolesta toivon sekä koronaepidemian hallintatoimien onnistumista että hitaasti lämpenevää kevättä.

Kirsi Mäkinen
Neuvotteleva virkamies
MMM:n luonnonvaraosasto

Kirjoittaja vastaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastoriskien hallinnan koordinaatiosta valtioneuvostossa.

Ilmastonmuutos Kirsi Mäkinen Luonto ja ilmasto MMM Tulvat Varautuminen Ääri-ilmiöt

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.