Uusiutuva Suomi – mahdollisuuksien maailma

Monet nyt itsestään selvinä pitämämme asiat ovat ainutlaatuisia. Puhdas ruoka ja vesi ovat tulevaisuudessa elintärkeintä pääomaa kaikille kansalaisille ja koko maailmalle, samoin uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö kaikissa muodoissaan.

Me maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla rakennamme uusiutuvaa Suomea – uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvara-taloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää. Uskomme uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja ruuantuotannon uusiin mahdollisuuksiin. Vastuullinen ruokajärjestelmä, kestävä bio- ja kiertotalous sekä luotettavat tietovarannot ovat tärkeitä kaikille kansalaisille ja samalle ne luovat merkittäviä mahdollisuuksia maamme kilpailukyvylle ja elinvoimaiselle maaseudulle.

Työmme painopiste on edelleen maa- ja metsätaloudessa. Samalla työskentelemme ihmisten, kasvien ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Työskentelemme myös laajasti veden, kalojen, riistan ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön hyväksi.

Olemme ratkaisemassa Suomen ja koko ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä. Biotalous, kiertotalous, maankäyttö ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ovat kokonaisuudessaan tämän päivän ja tulevaisuuden polttopisteessä. Niihin liittyvät kysymykset eivät ole ainoastaan ongelmia, vaan myös suuria mahdollisuuksia osana kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä.