EN FI SV

Neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) ja kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) perusteella yhden neuvottelukunnan kasvinsuojelun alalle. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata alan kehitystä, edistää hyvän kasvinterveyden tilan säilymistä, antaa lausuntoja ja tehdä asiaa koskevia esityksiä sekä aloitteita. Neuvottelukuntien jäsenet edustavat eri sidosryhmiä kasvinsuojelualalla, kuten tutkimusta, neuvontaa, yrityksiä, tuottajia ja hallintoa.

Neuvottelukuntien ohjelmaan kuuluu noin neljä kokousta vuodessa ja kasvinsuojeluaiheinen kesäretki kesän alussa. Kokouksissa kuullaan usein kasvinsuojelualan eri asiantuntijoiden ja tutkijoiden esityksiä ajankohtaisista aiheista.

Kasvinsuojelun neuvottelukunnan ja kasvinsuojeluaineneuvottelukunnan alainen työryhmä


Kansainvälisen kasvikaupan kasvintuhoojariskien ratkaisuja selvittävä työryhmä 04/2015-02/2016 

Työryhmän ehdotus neuvottelukunnille 8.2.2016
Kansainvälisen kasvi- ja kasvimateriaalikaupassa leviävien tuhonaiheuttajien aiheuttamat riskit ja niiden minimoiminen vapaaehtoisin toimenpitein

Professori Hantulan työryhmän työtä taustoittava esitys
Vierasperäiset metsäpuiden tuhonaiheuttajat

Muualla verkossa

Valtioneuvoston hankeikkuna: Kasvinsuojelun neuvottelukunta

Lisätietoja

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318  


Taina Sahin, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162160