Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Vuonna 2018 metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli 23,4 miljardia euroa ja se edusti 19 prosenttia koko tehdasteollisuuden tuotannon arvosta. Ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Suurimmat puun käyttäjät Suomessa ovat selluteollisuus ja sahateollisuus

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2019 yhteensä 81,9 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tästä valtaosa, noin 71,1 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuudessa.  Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta suurin osa on kotimaista. Vuonna 2019 metsäteollisuus jalosti 61,3 miljoonaa kuutiometriä kotimaista raakapuuta ja tuontiraakapuuta käytettiin 9,8 miljoonaa kuutiometriä.

Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluteollisuus ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus.

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen tai energian tuotantoon. Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista jätepuuta käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 26,2 miljoonaa kuutiometriä.

Muualla verkossa
Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa 2019 (Luonnonvarakeskus)
Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa 2019 (Luonnonvarakeskus)
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019-2020 (Luonnonvarakeskus)
Puun kokonaiskäyttö vuonna 2018 (Luonnonvarakeskus)
Teollisuuspuun hakkuut 2018 (Luonnonvarakeskus)
Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja (Metsäteollisuus ry)

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350