Strategiat ja ohjelmat

Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää Suomen metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Strategiassa tavoitellaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan ja sen rakenteiden uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja monipuolista käyttöä. Maakuntatason tavoitteet ja kehittämistarpeet on kirjattu alueellisiin metsäohjelmiin.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008–2025 täydentää Kansallista metsästrategiaa ekologiseen kestävyyteen liittyvissä tavoitteissa. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu Suomen biotalousstrategia tavoittelee uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä. Kansallinen metsästrategia 2025 toteuttaa biotalousstrategiaa metsien osalta.

Lisätietoja

Marja Kokkonen, osastopäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Osaston johto Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162444