FI SV EN

Nimisuojalla lisäarvoa maataloustuotteille ja elintarvikkeille

Nimisuoja on Suomessa vakiintunut nimitys, jolla tarkoitetaan suojattuja alkuperänimityksiä (SAN) ja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) sekä aitoja perinteisiä tuotteita (APT) koskevia EU-tason laatujärjestelmiä. Suojausta voi hakea maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, väkevien alkoholijuomien ja rypäleviinien nimityksille. Uusia nimisuojatuotteita koskevia hakemuksia vastaanottaa Maaseutuvirasto (linkki).

Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä, mutta myös lisätä tuotteiden tunnettuutta ja helpottaa niiden markkinointia. Suojatulla tuotteella on tietty lisäarvoa tuova maine, joka johtuu tuotteiden alkuperästä ja siitä, että ne on tuotettu tietyistä raaka-aineista tietyillä valmistusmenetelmillä. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Suojaus on vahva, sillä se kieltää myös mielleyhtymät eli tuotetta ei voi markkinoida esimerkiksi Feta-juuston makuisena tai tyyppisenä, jos se ei ole Kreikassa tiettyjen kriteerien mukaisesti tuotettu Feta-juusto. Suojaus on voimassa automaattisesti koko EU-alueella ja EU:n ja kolmansien maiden välisten sopimusten kautta myös EU:n ulkopuolella.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993. Tällä hetkellä EU:ssa on suojattu kaikkiaan noin 3400 nimitystä. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden suojatut nimet löytyvät tuoteryhmittäin ja maittain Euroopan komission DOOR-ohjelmasta.

• EU:n tietokanta nimisuojatuista ja hakemusvaiheessa olevista tuotteista

Kolme erilaista suojaustapaa

Alkuperänimityksessä (SAN) tuotteen laatu tai ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan sen maantieteellisestä alueesta. Myös kaikkien tuotantovaiheiden on tapahduttava kyseisellä alueella. Esimerkiksi Prosciutto di Parma, viineistä Champange ja suomalaisista nimityksistä Lapin Puikula ovat suojattuja alkuperänimityksiä.

Suojatussa maantieteellisessä merkinnässä (SMM) tuotteen tietty laatu, maine tai muu ominaispiirre johtuu pääosin sen maantieteellisestä ympäristöstä. Tuotantovaiheista ainakin yhden on tapahduttava kyseisellä alueella, mutta esimerkiksi raaka-aine voi olla peräisin muualta. Esimerkkeinä voidaan mainita Bayerisches Bier, Puruveden muikku ja alkoholituotteista Cognac. Suojattu maantieteellinen merkintä on suojaustavoista kaikkein suosituin.

Lisäksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimet voidaan rekisteröidä aitoina, perinteisinä tuotteina (APT). Se eroaa edellä mainituista järjestelmistä siinä, että muut kuin alueen tuottajat voivat myydä vastaavaa tuotetta kyseisellä nimellä, kunhan ne noudattavat tuotteen reseptiä. Esimerkiksi Karjalanpiirakka voidaan tuottaa myös Suomen ulkopuolella, kunhan se tuotetaan reseptin mukaisesti.

Tislatut alkoholijuomat

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen 2019/787 artiklan 21 mukainen maantieteellisen merkinnän suoja on kahdella suomalaisella alkoholijuomalla, suomalaisella vodkalla ja suomalaisella marjaliköörillä/suomalaisella hedelmäliköörillä.

Ruokavirasto: Piritta Sokura

Lisätietoa hakumenettelystä saa Ruokaviraston internetsivuilta.

Nimisuojaseminaari Suomessa 27.9.2018

Tilaisuuden esitykset videotallenteena

Lisätietoja

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162082