FI SV EN

Sukupolvenvaihdokset maatilalla

Nuorten viljelijöiden aloitustukea voi saada hakemushetkellä enintään 40-vuotias ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittava maatalousyrittäjä.

Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myönnetään avustuksena, lainan korkotukena ja varainsiirtoverovapautena.

Tietoa tukiehdoista, tuen määrästä ja hakemisesta löytyy Ruokaviraston sivuilta. Myös porotalouden tukien lisätiedot löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. 

Luopumistukijärjestelmän mukaista luopumistukea ei voida myöntää enää vuoden 2018 jälkeen, koska tuki on päätetty lopettaa Euroopan unionissa.

Muualla verkossa

Ruokavirasto.fi - nuoren viljelijän aloitustuki
Tarkempia tietoja luopumistukieläkkeistä saa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (www.mela.fi) tai Mela-asiamiehiltä.

 

päivitetty 21.12.2018

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437