Ohjaus- ja talous

 

Ministeriön ja hallinnonalan toimintaa ohjaa strateginen hallitusohjelma ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Niihin on koottu hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisimmät asiakokonaisuudet. Ministeriön sekä tulosohjattavien virastojen ja muiden organisaatioiden välillä sovitaan monivuotiset strategiset tulostavoitteet ja niihin kytkeytyvät resurssit sekä toimenpiteet.     

Hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus rakentuu nelivuotisten määrärahakehysten, talousarvion ja monivuotisten tulossopimusten varaan. Valtioneuvosto päättää vuosittain eri hallinnonalojen määrärahakehyksistä. Maa- ja metsätalousministeriön talousarvioehdotus valmistellaan nojautuen valtioneuvoston vahvistamaan määrärahakehykseen.

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2019 noin 2 621 milj. euroa, mikä on 4,6 prosenttia valtion talousarviosta. Hallinnonalan valtuudet ovat yhteensä noin 549 milj. euroa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muualla verkossa

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Hallituksen toimintasuunnitelma : Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Tutki budjettia (VM)

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi
28.9.2015

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022