MMM:n yhteystiedot organisaatiorakenteen mukaan

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Johanna Liukkonen, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala

0295162026 

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

0295162204 

Pirjo Inkinen, henkilöstön kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

henkilöstön kehittämismäärärahatosaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminenosaamisen kehittämisen suunnittelutoiminnan ja työkulttuurin kehittäminen

0295162209 

Leena Kononen, kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

0295162216 

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

arviointi- ja kehittämisryhmäpalkkausjärjestelmärekrytoinnit

0295162004 

Eeva Pystynen, hallintojohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

hallinto- ja kehittämistoimialan päällikköhallinto- ja viestintäyksikön päällikkö

0295162357 

Terhi Sunnari, hallitusneuvos

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

hallinto-oikeudelliset asiatTyönantajavirkamiestyösuojeluasiatvirka- ja työehtosopimusasiat

0295162008 

Ira Uusoksa, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

0295162027 

Ohjaus- ja talousyksikkö

Juha Karjalainen, laskentapäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

EKTR-todentamisviranomaisen tehtävätkirjanpitoyksikön tehtävätmaksuliikeyksikön päällikön 1. sijainen

0295162431 

Liisa Lehtinen, matkahallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

matkalaskujen tarkastus ja neuvontaulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162213 

Jukka Nummikoski, talousjohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

yksikön päällikkö

0295162022 

Heidi Nyberg, matkahallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallintamatkalaskujen tarkastus ja neuvontaulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162147 

Mikaela Rahkonen, taloussuunnittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

0295162277 

Meeri Salonen, taloushallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

maksuaikakorttien hallinnointiministeriön johdon ja ministeriön yhteisten laskujen käsittely

0295162279 

Tiina Törnqvist, taloushallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

määrärahakirjanpitotilijaotteluvaltionapujen maksatus

0295162174 

Pasi Valli, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

hallinnonalan tulos- ja omistajaohjaus sekä niiden koordinointistrategiavalmisteluyksikön päällikön 3. sijainen

0295162414 

Viestintäyksikkö

Iina Bister, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

eräasiatluonnonvaraviestintävesitalous

0295162276 

Juuli Hilska, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

ilmastoviestintäkestävän kehityksen viestintämaakäyttösektoriviestintäviestintäasiantuntija

0295162081 

Janne Impiö, viestintäjohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

VIE/Viestinnän kehittäminen

0295162064 

Päivi Kari, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

0295162122 

Mediapuhelin MMM,

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

VIE/

0504777976 

Juho Majanen, korkeakouluharjoittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

mediaviestintäviestintä

0295162316 

Tea Rantanen, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

ruokaviestintäviestintäviestintäasiantuntija

0295162057 

Taina Saahko, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

ruokaviestintä

Riina Tynkkynen, korkeakouluharjoittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

avustaa viestinnän avustavissa tehtävissä

0295162121 

Vesa Vuorimaa, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

internetkehittämishankkeettieto- ja tutkimustoimialan sekä hallinto- ja kehittämistoimialan viestintä

0295162466 

Pekka Väisänen, johtava asiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

0295162480 

Luonnonvaraosasto

Elinkeinokalatalousyksikkö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

ammattikalastus ja kalastuslaivastokalavarojen kestävä käyttövesiviljely

0295162494 

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvontakalastusvakuutustukiEuroopan kalatalousvirasto

0295162377 

Risto Lampinen, yksikön päällikkö

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden strategiat ja yhteistyöyksikön päällikkö

0295162458 

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n kalastuksen ulkosuhteetkalastuksen EU-tiedonkeruukalavarojen kestävä käyttöympäristöintegraatio

0295162433 

Ali Lindahl, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kaupallisen kalastuksen EU-valvontakalastuskiintiötkansallinen ja EU:n tietohallinto

0295162219 

Saana Tarhanen, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162036 

Anssi Viranko, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouseutorikampus

0295162032 

Erätalousyksikkö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

kalatalousvelvoitteetrajavesiasiat, sopimukset (Norja, Ruotsi, Venäjä)vapaa-ajan kalatalous

0295162152 

Sari Järvelä, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

0295162315 

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

kalastuslakisaimaannorppavapaa-ajan kalatalous

0295162404 

Heidi Krüger, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

arvokkaiden lintuvesien suojeluhankekosteikkokoordinaatti

0295162072 

Aurora Paloheimo, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

kalataloushallinnon tietojärjestelmäOma kala tietojärjestelmä

0295162286 

Vesa Ruusila, yksikön päällikkö / erätalousneuvos

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

erätalousyksikön päällikkö

0295162051 

Liisa Turkia, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

biotaloutta koskevat tehtäväterätalousyksikön sihteerin toimet

0295162282 

Matti Vaittinen, projektikoordinaattori

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

0295162106 

Henna Väyrynen, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

susikannan suunnitelmapäivityksen valmistelu ja koordinaatio

0295162014 

LVO Suunnitteluyksikkö

Tiina Kujala, taloussuunnittelija

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

maksuliikennemäärärahojen käytön seurantaosaston taloussuunnittelutehtävät

0295162120 

Henna Pekkarinen, taloustarkastaja

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

KIEKU-ajanhallintamyyntilaskutusriistanhoitomaksujen palautukset (virheelliset suoritukset ym.)

0295162148 

Heikki Piiparinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

osaston taloussuunnittelutehtävätyksikön päällikkö

0295162375 

Camilla Vuoristo, johdon sihteeri

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

osastopäällikön sihteeri

0295162465 

Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Olle Häggblom, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162073 

Ville Keskisarja, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

EU:n vesipolitiikkahydrologia ja ilmastokahdenvälinen yhteistyö vesiasioissatulva- ja kuivuusriskien hallinta

Hilja Kurkinen, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

vieraslajit ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

0295162011 

Tatu Liimatainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmastopolitiikkamaankäyttömaankäytön muutosmetsätalous

0295162075 

Annukka Lipponen, johtava vesitalousasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kansainväliset vesiasiatEU vesipolitiikkavesiliiketoiminnan edistäminen

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022ilmastonmuutokseen sopeutuminen

0295162104 

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttöbiodiversiteettiHaitalliset vieraslajitvieraslajitympäristöasiat

0295162259 

Antti Parjanne, johtava vesitalousasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162071 

Antti Rautavaara, johtava asianatuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162117 

Seppo Rekolainen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162086 

Tuuli Salakari, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

yksikön sihteeri

0295162394 

Teemu Seppä, kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Euroopan metsäinstituuttiFOREST EUROPEKansainväliset luonnonvaraseurannatYK:n metsäfoorumi

0295162158 

Reetta Sorsa, johtava asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Kaisa Vahlberg, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162089 

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kiertotalous ja biotalousluonnonvarat ja materiaalitehokkuusluonnonvaratutkimus

0295162236 

Leena Westerholm, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

maakuntauudistuksen valmistelupatoturvallisuustoiminnan ja talouden suunnittelu ja tulosohjausvarautuminen

0295162164 

Metsä- ja bioenergiayksikkö

Aleksi Nurmi, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

0295162167 

Josefiina Tiainen, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

Osallistuu metsä- ja biotalousviestintään ja kehittää sen sisältöjä ja pros

0295162317 

Oikeudellinen yksikkö

Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

vesioikeudelliset asiat

0295162309 

Sanna Koljonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

kalastuslakiin ja Tenojoen rajajokisopimukseen liittyvät oikeudelliset kysy

Nora Musto, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävätPTJ

0295162040 

Irena Pirhonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

kalastukseen liittyvät säädösasiat, Tenojokea koskevat säädösasiat

0295162069 

Osaston johto

Tuula Packalen, osastopäällikkö

Luonnonvaraosasto, Osaston johto

0295162131 

MMM:n johto

MMM:n johto

Tiina Hara, johdon sihteeri

MMM:n johto

kansliapäällikön sihteeri

0295162080 

Tuula Hedlund, johdon sihteeri

MMM:n johto

erityisavustajan sihteeri

0295162371 

Kirsi Heinonen, maatalousneuvos

MMM:n johto

Kansliapäällikkö ja sihteerit

0295162059 

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

MMM:n johto

ministeriön kansliapäällikkö

0295162184 

Tuire Jansson-Patiño, johdon sihteeri

MMM:n johto

0295162355 

Annukka Kimmo, ministerin erityisavustaja

MMM:n johto

ministeri Jari Lepän erityisavustaja

0504780226 

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri

MMM:n johto

0295162232 

Tiina Sahlberg-Kelly, ministerin sihteeri

MMM:n johto

ministerin sihteerin tehtävät

0295162242 

Ruokaosasto

EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Sanna-Helena Fallenius, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

0295162481 

Aulikki Hulmi, kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Director, International Affairskansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjauskansainvälisten asioiden johtaja

0295162034 

Siri Juvonen, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

avustaminen EU- ja kv. asioiden valmistelussa

0295162048 

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Jyri Ollila, konsultti

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

YK:n ruokajärjestelmähuippukokouserityisasiantuntija

0295162007 

Osmo Rönty, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maatalousneuvoston ja maatalouden erityiskomitean kokousten valmistelu, val

Anna Santala, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

FAO yleishallinto ja koordinaatioglobaali ruokaturvakehityspolitiikka

0295162418 

Markus Schulman, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

kauppapolitiikkapohjoismainen yhteistyötaloushallintoWTO

0295162475 

Virpi Suoninen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

arktinen alue - yhteistyöSuomi-Venäjä-yhteistyö

0295162023 

Laura Uusitalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

EU-koordinaatiokansainvälistenkv. asioiden-yksikön erityisasiantuntijan tehtävät

0295162030 

Johanna Vanhatalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

kansalliset asiantuntijat, NEPTtwinning / taiex

0295162177 

Elintarviketurvallisuusyksikkö

Marita Aalto, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläinravitsemusrehutlääkerehutmuuntogeeniset rehutrehuhygieniarehujen pakkausmerkinnät

0295162445 

Anna-Maija Grönlund, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (punainen liha ja siipikarjanliha)

0295162208 

Tove Jern, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

kasvinsuojeluaineetpohjoismainen geenivarakeskus

0295162318 

Antti Kyllönen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

hallinnollinen avustaja

0295162005 

Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

EnsisaapumisvalvontamaitohygieniaMikrobiologiset raja-arvotRuokamyrkytyksetSalmonellapolitiikkaZoonoosit

0295162345 

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläinravitsemusrehujen haitalliset aineetrehun lisäaineetrehutrehujen pakkausmerkinnät

0295162366 

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luomuelintarvikkeetluomuvalvontaluonnonmukainen tuotantoEU:n luomuasetus

0295162326 

Sanna Viljakainen, johtava asiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

geenitekniikkauuselintarvikkeetelintarvike-entsyymit

0295162037 

Annika Öhberg, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luonnonmukainen tuotantoEU:n luomuasetusluomuelintarvikkeet

0295162063 

Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

0295162026 

Anna Jalo, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

0295162223 

Kati Lassi, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kasvinterveyssiemenet

0295162070 

Eero Rautiainen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

0295162049 

Pirjo Salminen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kansallinen ja EU:n lannoitevalmistelainsäädäntöyksikön päällikön 3. sijainen

0295162188 

Maaseudun kehittämisyksikkö

Elina Auri, johtava asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) pääsihteeriSaaristopolitiikka

0295162041 

Tiina Hartman, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

CAP-rahoituskauden valmistelu

0295162271 

Maarit Hellstedt, projektipäällikkö

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatalousteknologiamaatalousrakentaminen

0295162083 

Viljami Julkunen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Hallinnollinen avustaja

0295162043 

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät

0295162470 

Joel Karlsson, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatalouden ja maaseutuyritysten riskienhallintaTTS ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.64)

0295162019 

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatalouden rakennetuetPorotalouden rakennetuet

0295162437 

Laura Latvakoski, asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseutupolitiikan neuvostoMaaseutupolitiikka

0295162054 

Eeva Loikkanen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseutuohjelman eläinten hyvinvointikorvaukset

0295162015 

Mia Repo, tapahtumakoordinaattori

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseutuparlamentti 2021 tapahtuman koordinointiin liittyvät tehtävät

0295162201 

Anna Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden ympäristökysymykset

0295162199 

Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

laajakaistainfo.fi

0295162218 

Auli Sihvola, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

harvaan asuttu maaseutu

0295162442 

Marja-Liisa Tapio-Biström, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatalouden ympäristö- ja ilmastoasiatRavinteiden kierrätys

0295162400 

Maatalousyksikkö

Marjatta Jokela, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

suorien tukien järjestelmä (erit. tilatuki)

0295162210 

Anne Kauranen, esittelijä

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset

0295162386 

Arja-Leena Kirvesniemi, maatalousneuvos

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

yksikön päällikkö

0295162191 

Riikka Knaapi, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162001 

Juho Kuisma, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162034 

Ville Lukkarila, asiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tiimivastaava

0295162356 

Karoliina Pietiläinen, asiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162017 

Vikke Schildt, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162150 

Hannu Tölli, projektipäällikkö

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162025 

Antti Unnaslahti, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

tukijärjestelmien yhteensovittamisen analyysit

0295162426 

Anne ( MMM ) Vainio, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

riskienhallinta, varautuminensyyskylvömenetysten tukivaltiontuet

0295162168 

Markkinayksikkö

Milja Keskinen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Ilmasto- ja energiapolitiikka

0295162255 

Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

0295162401 

Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelytoliiviöljyn markkinajärjestely

0295162354 

Anna Salminen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

ilmastomaankäyttösektoriRuoka- ja ravitsemus

0295162002 

Jarmo Salonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maatalouspolitiikan analyysit ja politiikan suunnittelututkimusyhteistyö, OECD

0295162237 

Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

markkinatiimin vetäjäruokatutka-kampanjayhteinen markkinajärjestely

0295162416 

Eeva-Maija Satovuo, sihteeri

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

yksikön sihteeri

0295162365 

Tapani Sirviö, neuvotteleva virkames

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

porotalousraviurheilu, hevostalous, hevoskasvatusSuomenhevonen

0295162077 

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

biotalousilmasto- ja energiapolitiikkaRO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

0295162346 

Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen lähiruokaohjelmaruokatiimin kehittäminenruokatiimin vetäjä

0295162142 

Jukka Virolainen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

peltokasvien markkinajärjestelyt

0295162206 

Auli Väänänen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

0295162031 

Oikeudellinen yksikkö

Kyösti Helin, hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

lausuntoasiatMmV seurantaPeV seuranta

0295162327 

Aapo Kangas, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

0295162018 

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

EU-tuomioistuinasiat (maatalous, maaseudun kehittäminen)luopumistukisäädökset

0295162052 

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kolttalainsäädäntötoimielimien asettamisen ja niihin liittyvät säädökset

0295162468 

Päivi Ranta, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

muut järjestelmätPTJ-käyttäjätekninen säädösvalmistelu

0295162407 

Tanja Viljanen, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

yksikön johto

0295162353 

RO Suunnitteluyksikkö

Esa Hiiva, maatalousneuvos

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

Suunnitteluyksikön päällikön tehtävät

0295162265 

Joel Jurkola, asiantuntija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

Osaston toiminnan ja talouden suunnittelukehys- ja talousarviovalmistelu

0295162085 

Marinka Laine, virastomestari

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston kokouskahvitustoimistopalvelut

0295162135 

Jaana Rämänen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

laintaitto ja PTJosaston käyntikortitYksikön sihteeri

0295162172 

Ruokaosasto

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Tarja Ekola, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

0295162091 

Kimmo Kuuppelomäki, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162021 

Reetta Saarinen, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162012 

Tuula Seurujärvi, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

0295162076 

Kalle Toroska, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162020 

Janne Vainionpää, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

Tieto- ja tutkimustoimiala

Tieto- ja tutkimusyksikkö

Päivi Ahvonen, asiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

koulutus- ja kurssijärjestelytkoulutusrekisteritutkimushallinnon talous- ja tiliasiat

0295162489 

Pekka Alhojärvi, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

avoin hallintoosaamisen kehittäminentietoturva-asiatyksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452 

Kalle Hyvönen, korkeakouluharjoittelija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

0295162038 

Mika Kallio, hankekoordinaattori

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ForestValue ERA-NET Cofund

0295162212 

Mari Laakso, johtava paikkatietoasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

paikkatieto-, kartta- ja paikannusasiat, INSPIRE-direktiivi

0295162171 

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

tieto- ja tutkimustoimialan päällikkötieto- ja tutkimusyksikön päällikkövalmiuspäällikkö

0295162485 

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostusyksikön lainsäädäntöasiatyleishallinto

0295162379 

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maanmittausalan lainsäädäntöasiat

0295162300 

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

huoneistotietojärjestelmäsäädösvalmistelun kehittäminen

0295162448 

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

Luken tulosohjauksen valmisteluEU:n tutkimusohjelmattutkimuspolitiikka ja -rahoitus

0295162296 

Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maanmittausMaanmittauslaitoksen tulosohjausmaanmittaustoimituksetkiinteistörekisteri

0295162369 

Raimo Torvinen, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

sovelluskehitystietohallintotehtävättietotekniikan yhteyshenkilö

0295162157 

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

tietohallintojohtajan tehtävätyksikön päällikön 1. sijainenINSPIRE-direktiivi

0295162421 

Susanna Yli-Rahko-Aaltonen, hallinnollinen avustaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

määrärahan seurantaPTJyksikön sihteeri

0295162320