Haitalliset vieraslajit; kansallisen luettelon täydentäminen

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (2018)

MMM002:00/2018 Säädösvalmistelu

Sääntelyllä parannetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM002:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 – 30.4.2018

Asettamispäivä 1.9.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa. Haitallisten vieraslajien kansallista luetteloa täydennetään, ja voimassa oleva valtioneuvoston asetus 1725/2015 korvataan uudella asetuksella.

Lähtökohdat

Euroopan unionissa on säädetty luettelo haitallisista vieraslajeista, jotka voivat syrjäyttää unionin alueen alkuperäisiä eläin- ja kasvilajeja tai aiheuttaa muuta vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle. Luetteloon otettuja lajeja ei saa tuoda Euroopan unioniin eikä kasvattaa, myydä tai kuljettaa unionin alueella. Lajien päästäminen ympäristöön on kielletty. Euroopan unionin haitallisten vieraslajien luetteloa täydennetään aika ajoin, viimeksi elokuussa 2017.

EU:n luettelossa säädettyjen lajien lisäksi Suomessa esiintyy tai Suomeen voidaan tuoda vieraita eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat haitallisia Suomen alkuperäisille lajeille tai joista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Valtioneuvoston asetuksella on määritetty tällaiset Suomessa haitalliset eläin- ja kasvivieraslajit, joiden maahantuonti, kasvattaminen ja ympäristöön päästäminen on kielletty. Luetteloon kuuluu nykyisin kuusi eläinten lajiryhmää ja viisi yksittäistä eläinlajia sekä yksi kasvilaji. Kansallinen luettelo on ollut voimassa vuoden 2016 alusta. Luetteloon on tarpeen lisätä uusia lajeja.