Kehitysmahdollisuuksia ja kannattavuutta kalatalouden elinkeinoille

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakia, jolla varmistetaan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden täytäntöönpano Suomessa mm. kalastuksen säätelyn, kalastuskiintiöiden hyödyntämisen ja kalatalouden markkinajärjestelyjen osalta.

Ehdotuksen keskeisin uudistus on, että tulevaisuudessa mahdollisuudet ja vastuu Suomen kalastuskiintiöiden hyödyntämisestä siirtyisivät yksityisille toimijoille, jolloin niiden olisi mahdollista optimoida toimintansa markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Samalla parannettaisiin edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan kasvulle, kalatalouden koko arvoketjun yhteistyölle ja uusien korkean arvon tuotteiden kehittämiselle.

Toimijakohtaiset kalastuskiintiöt

Yritysten ja ammatinharjoittajien mahdollisuuksia optimoida kalastustoimintaansa parannetaan. EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa koskeva laki on lausunnolla 11.5.2016 asti. 

Ehdotettu YKP-laki muodostaa yhdessä lohiasetuksen kanssa lainsäädäntökehikon merialueen lohenkalastuksen säätelylle. Perehdy muistioon tästä kokonaisuudesta ja alustavaan luonnokseen uudeksi lohiasetukseksi: 
Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta lohen kalastuksesta merialueella ja Simojoessa 6.4.2016 (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden järjestelmästä annetaan tarkentava valtioneuvoston asetus. Perehdy muistioon asetuksen keskeisestä sisällöstä ja alustavaa luonnokseen asetustekstiksi:
Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä 6.4.2016 (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016) 

Lisätietoja

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  Puhelin:0295162458   Sähköpostiosoite: