Lohen siirrettävien käyttöoikeuksien hakuaika käynnissä 3.2.–10.3.2017

Manner-Suomessa otettiin vuoden 2017 alusta alkaen käyttöön uusi kalastuskiintiöjärjestelmä silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa. Uuden kalastuskiintiöjärjestelmän mukaan Suomen silakka-, kilohaili- ja lohikiintiöt jaetaan osuuksina eli siirrettävinä käyttöoikeuksina kaupallisille kalastajille. Siirrettävä käyttöoikeus ilmaisee kuinka suuren promilleosuuden sen haltija on oikeutettu kalastamaan kustakin Suomen vuotuisesta kalastuskiintiöstä. Siirrettävän käyttöoikeuden voi jatkossa siirtää toiselle vaatimukset täyttävälle kaupalliselle kalastajalle esimerkiksi myymällä sen.

Hakemus tulee jättää maa- ja metsätalousministeriölle mahdollisimman pian ja viimeistään 10.3.2017

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 55 ja 62 §:n mukaisesti, että maa- ja metsätalousministeriön 6.2.2017 tekemä päätös Dno 158/04.04.03.01/2017 lohen siirrettävien käyttöoikeuksien haun määräajasta (10.3.2017) on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön kirjaamossa osoitteessa Hallituskatu 3, Helsinki, 31.3.2017 saakka.

Tämän kuulutuksen sisältämän yleistiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Helsinki 6.2.2017, Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätietoja

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162494   Sähköpostiosoite: