FI SV EN

Nationell energi- och klimatpolitik

Den nationella energi- och klimatstrategin

Regeringen godkände i november 2016 den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Strategin fastställs åtgärder med vilka Finland ska uppnå de mål för 2030 som skrivits in i regeringsprogrammet och som avtalats gemensamt inom EU och vara planenligt på väg mot målet att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent fram till 2050.

Klimatprogrammet för lantbruk              

Klimatprogrammet för lantbruk "Steg mot klimatvänligare mat" publicerades 2014. I programmet presenteras 76 åtgärder för att förbättra anpassningen till eller bekämpa klimatförändringen inom matproduktionen och matkonsumtionen. Valet av åtgärder bygger på nyaste forskningsresultat och synpunkter från sakkunniga i frågor som gäller livsmedelssystemet.

Klimatlagen och den klimatpolitiska planen på medellång sikt enligt lagen

Den nationella klimatlagen (609/2015) trädde i kraft den 1 juni 2015. Lagen innehåller bestämmelser om ett planeringssystem för klimatpolitiken och om uppföljningen av hur klimatmålen förverkligas. I lagen ställs det upp ett långsiktigt mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent senast 2050 jämfört med 1990 års utsläppsnivå.

Den klimatpolitiska plan på medellång sikt som avses i klimatlagen gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln – trafik, separat uppvärmning av byggnader, avfall och jordbruk – och innehåller ett klimatåtgärdsprogram och bedömningar av utvecklingen av växthusgasutsläppen. Miljöministeriet samordnar utarbetandet av planen, och varje ministerium ska bereda den del av planen som gäller det egna förvaltningsområdet.

Lisätietoja

Lotta Heikkonen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162074   Sähköpostiosoite:


Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162346   Sähköpostiosoite: