Biotalouden tietojärjestelmä - esiselvitys

Puun kaukokuljetuksen ja puunhankinnan suunnittelun tueksi tarvitaan ajantasainen tieto tiestöstä ja sen kunnosta. Tämän mahdollistamiseksi tulee kehittää palvelu metsäsektorin viranomaisten ja toimijoiden yhteistyönä siten, että myös pienten yksityisteiden ominaisuustiedot (tekniset tiedot, perusparannushistoria, kuntoluokitus, tiekunnan yhteystiedot yms.) on saatavina ajantasaisina.

Hankkeen tavoitteena tehdä esiselvitys metsätietietojärjestelmästä. Tavoiteltava metsätietietojärjestelmä voi olla yksittäinen järjestelmä tai erillisten järjestelmien kokonaisuus.  Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan nykytila- ja tarveselvitykset sekä järjestelmän kokonaisarkkitehtuurikuvaus. Toisessa vaiheessa toteutetaan järjestelmän toiminnallinen ja tekninen määrittely sekä toteutetaan konseptitestaus.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä käynnissä olevien hankkeiden kanssa, jotka on lueteltu hankesuunnitelmassa.

Hankkeen hakija ja toteuttaja on Suomen metsäkeskus.