Metsäkonetieto puustotulkinnan apuaineistona

Seuraavan sukupolven metsätietojärjestelmässä yksi tiedon keruutapa on hakkuukonemittaus. Metsäalan toimijat ovat arvioineet hakkuukonetiedon hyödyntämisen tehostamisen erittäin tärkeäksi kehityskohteeksi. Tämän hankkeen tavoite on tehostaa metsävaratiedon tuottamista, parantaa sen laatua ja luoda edellytyksiä seuraavan sukupolven metsätietojärjestelmälle. Tutkimusalue on Suomen Metsäkeskuksen operatiivinen inventointialue Uudellamaalla. Hankkeessa kehitetään hakkuukoneella mitattavan puutiedon hyödyntämistä laserkeilaukseen ja satelliittikuviin perustuvassa aluepohjaisessa puustotulkinnassa. Kehitetyt menetelmät voivat vähentää maastomittausten tarvetta sekä tarkentaa puustotietoja uudistuskypsissä metsissä. Hankkeen kesto on kolme vuotta.